Z Reo.pl biznes oszczędza na zielonej energii!

Innowacyjny model sprzedaży zielonej energii poprzez produkt Grup Biznesowych Reo.pl zyskuje coraz większą popularność, skupiając kolejnych przedsiębiorców z biznesów o różnej skali. Cel jest prosty – sprzedawać i kupować w 100% zieloną energię po bardzo atrakcyjnych cenach i co ważne mieć wpływ na ich wysokość . Platforma Reo.pl nie tylko umożliwia, ale i zdecydowanie ułatwia ten proces, co więcej – dotychczasowi członkowie Grup biznesowych Reo.pl już widzą efekty z tej współpracy!

Opublikowaliśmy wyniki działalności Grup Biznesowych Reo.pl za I półrocze 2023 r.

Po pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania grup można mówić o obniżeniu kosztów zakupu energii na średnim poziomie nawet do 25% y2y.

Współpraca w modelu Grupy Biznesowej zakłada sprzedaż wytworzonej przez Wytwórcę OZE energii elektrycznej w ramach utworzonej Grupy, po cenie ustalonej bezpośrednio przez członków tej Grupy. W przykładowej Grupie Biznesowej, którą tworzą: Farma Wiatrowa Południe Sp. z o.o. oraz wchodzące w skład grupy Uzdrowiska Polskie: Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A., Uzdrowisko Iwonicz S.A., Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023, zapotrzebowanie odbiorców tej Grupy zostało pokryte przez wytwórcę OZE wchodzącego w skład tej Grupy średnio w ponad 60%, przy czym w poszczególnych miesiącach stopień pokrycia zapotrzebowania odbiorców produkcją wytwórcy z Grupy zawierał się w przedziale od ponad 40% do prawie 80%. Wytwórca z tejże Grupy przeznaczyła na pokrycie zapotrzebowania swoich odbiorców  od ponad 20% do ponad 50% wytworzonej energii. Pozostała produkcja została ulokowana u innych odbiorców lub na rynku hurtowym. Całość energii wyprodukowanej i skonsumowanej w Grupie została rozliczona na warunkach uzgodnionych przez podmioty tworzące Grupę. Dzięki temu, w pierwszym półroczu 2023 członkowie , po odejściu od dotychczasowej formuły zakupowej czarnej energii elektrycznej i zmianie na w 100% zieloną wytwarzaną wprowadzoną do obrotu w ramach Grupy zanotowali realne oszczędności średnio na poziomie aż 25% w ujęciu rok do roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać szersze wyniki działalności Grup biznesowych Reo.pl?

Zajrzyj do publikacji:
www.ekorynek.com/finanse-i-prawo/779-tak-biznes-oszczedza-na-zielonej-energii
forumfirm.eu/tak-biznes-oszczedza-na-zielonej-energii/
ecieplo.pl/oze/tak-biznes-oszczedza-na-zielonej-energii-wyniki-grup-biznesowych-reo-pl-za-i-polrocze-2023