Zielona współpraca Reo.pl z Beskid Żywiec Sp. z o.o.

2022-11-07

Spółka Beskid Żywiec i Reo.pl rozpoczęli współpracę z początkiem czerwca 2022 r. w wyniku wygranego przez Reo.pl postępowania przetargowego. Złożona oferta zakładała m.in. najlepsze warunki cenowe...


Spółka Beskid Żywiec i Reo.pl rozpoczęli współpracę z początkiem czerwca 2022 r. w wyniku wygranego przez Reo.pl postępowania przetargowego. Złożona oferta zakładała m.in. najlepsze warunki cenowe, a podpisana z Beskid Żywiec Sp. z o.o. umowa dotyczy zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i odkupowania nadwyżek energetycznych ze źródeł fotowoltaicznych generowanych przez Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Bardzo cenimy współpracę z Reo.pl – mówi Jerzy Kliś, Prezes Zarządu Beskid Żywiec S.A. Bardzo atrakcyjne ceny oferowane przez Reo.pl, rzetelność w codziennym działaniu, a także wspólne, proekologiczne cele – wiele nas łączy, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy – podkreśla Prezes Zarządu Beskid Żywiec S.A.

Fundamentem działalności Beskid Żywiec S.A. jest gospodarowanie odpadami, dlatego jest ona na pierwszej linii frontu działań proekologicznych, wpisanych w misję spółki. Działając zgodnie z europejskimi normami, potwierdzonymi m.in. w ramach lipcowego audytu certyfikacyjnego ISO, Beskid Żywiec koncentruje swoje wysiłki na wdrażaniu projektów i inicjatyw mających realny wymiar na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Na gruncie lokalnym i regionalnym promuje inicjatywy związane np. z edukacją w zakresie segregacji odpadów czy sadzenia drzew w ramach walki z ociepleniem klimatu. W planach na najbliższe miesiące pozostają kolejne inicjatywy dotyczące m.in. generowania ciepła i prądu z zielonej materii.

Reo.pl należy do Grupy Kapitałowej, w której obecne są spółki Polskiej Grupy Biogazowej, realizujące projekty związane z produkcją ciepła oraz biogazu, który jest źródłem zielonej energii. Nie wykluczamy współpracy również i w tym obszarze.

Beskid Żywiec S.A. stawia na recykling u źródeł i promuje innowacyjne technologie optymalizujące utylizację odpadów – z jak największą korzyścią dla środowiska, np. dużą część odpadów zielonych przekształca w kompost, którym przykrywa odpady komunalne. Stawia również na odnawialne źródła energii – już 10% własnych zasobów energetycznych generuje dzięki instalacjom fotowoltaicznym ulokowanym na dachu budynku Spółki.

Wybór zielonej energii zapewniającej nam nieprzerwane i efektywne działanie był dla nas naturalny.
Aktywnie edukujemy, partnerujemy proekologicznym inicjatywom, współpracujemy z gminami, Klastrem Energii Żywieckiej i wieloma innymi podmiotami. Zielona energia to dla nas temat niezwykle ważny, gdyż jesteśmy świadomi tego, że w odnawialnych źródłach energii i mądrym, odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych jest przyszłość – zarówno ta mająca wymiar ekonomiczny, jak i wymiar ekologiczny.
Reo.pl to nasz naturalny parter w działaniu. Dostarczając zieloną energię, Reo.pl wspiera nas w realizowaniu postulatów proekologicznych w praktyce, a jest to kluczowe – by działania ekologiczne wcielać w czyn i dzięki temu faktycznie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze.

- mówi Jerzy Kliś, Prezes Zarządu Beskid Żywiec S.A.
Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758