Platforma Peer-to-Peer

Poznaj cyfrową platformę handlową Peer-to-peer, która umożliwia zawieranie transakcji między wieloma uczestnikami, niezależnie od długości trwania kontraktu.

Naglowek

Jak to działa?

W tym modelu sprzedawcy i odbiorcy energii elektrycznej bezpośrednio ustalają między sobą warunki, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań, dotyczących handlu energią elektryczną w danym kraju.

W rezultacie wolumeny energii elektrycznej, które są przedmiotem handlu na platformie i wprowadzane do publicznej sieci, nie podlegają tradycyjnym mechanizmom handlowym.

Rozliczanie transakcji i bilansowanie odbywają się za pośrednictwem operatora platformy.

Dlaczego Platforma Peer-to-Peer
jest wyjątkowa?

Bezpośredni handel energią

Nasza platforma umożliwia bezpośredni handel energią pomiędzy producentami 
a konsumentami, eliminując pośredników 
i zmniejszając koszty transakcyjne.

Bezpośredni handel energią

Zielona energia na pierwszym miejscu

Platforma skupia jedynie producentów 
i odbiorców energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł. Klienci mogą świadomie wybierać zieloną energię z różnych źródeł OZE, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

Zielona energia na pierwszym miejscu

Indywidualna kontrola

Klienci mają pełną kontrolę nad swoim zużyciem energii. Dzięki intuicyjnym narzędziom zarządzania energią mogą monitorować swoje zużycie, planować zakupy energii, zgodnie z własnymi preferencjami.

Indywidualna kontrola

Dołącz do zielonej rewolucji

Przyłącz się do społeczności, która aktywnie wspiera odnawialne źródła energii

Szybkie odpowiedzi

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty bilansowania handlowego i fizycznego realizacji kontraktów zawartych między wytwórcami i odbiorcami, wynikające z różnic między krzywymi produkcji i poboru występujących w każdej godzinie, każdego okresu trwania kontraktu.

Umowy z klientami podpisujemy elektronicznie. Do wyboru masz trzy możliwości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpisanie dokumentu przez profil zaufany lub przez platformę Autenti.

Warunki sprzedaży energii z OZE na Reo.pl.

Powinieneś posiadać status Wytwórcy energii elektrycznej i mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Sam odkup energii będzie możliwy jeśli posiadasz licznik jednokierunkowy.
Jeśli masz licznik dwukierunkowy sam zakup przez nas energii elektrycznej jest niemożliwy. Wtedy zawrzemy z Tobą  umowę na zakup i sprzedaż energii elektrycznej.

Poniżej zbiór niezbędnych danych do przygotowania oferty:

 • Informacje dotyczące sprzedaży energii elektrycznej
 • Do kiedy obowiązuje Twoja aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej?   
 • Ile energii elektrycznej zużywasz miesięczne (w przypadku zmiennego zużycia podaj informację o zużyciu rocznym)?  
 • Jaką posiadasz obecnie grupę taryfową?           
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Czy powyższe zużycie odnosi się do wszystkich punktów PPE?  
 • Czy zamierzasz w ciągu roku zmniejszyć bądź zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną?   
 • Czy posiadasz własne źródło wytwarzania energii elektrycznej z OZE? Jeśli tak, to jaka jest moc i typ tej instalacji?
 • Informacje dotyczące zakupu energii elektrycznej
 • Jaki posiadasz typ instalacji?    
 • Jak jest moc Twojej instalacji? 
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Jakie jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własnej instalacji?     

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur prosimy zgłaszać na adres e-mail: reo@reo.pl

Jeśli wyprodukujesz większą ilość energii elektrycznej niż wskazałeś w ofercie, to wyprodukowana przez Ciebie nadwyżka będzie rozliczana po ustalonej cenie. Gwarantujemy zbilansowanie Twojego kontraktu.

Wytwórca rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Należy jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu. Reo.pl zbilansuje różnicę.

Energię, którą wyprodukujesz i wprowadzisz do sieci dystrybucyjnej zostanie rozliczona po cenie rynkowej lub po cenie z wybranej oferty na platformie Reo.pl.

Po rezerwacji wybranej oferty otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji. Następnie w ciągu 24 h (nie wliczając weekendów i dni świątecznych) skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i przekaże Ci wszystkie niezbędne informację oraz prześle umowę do podpisania. Umowę będzie w formie elektronicznej, a jej podpisanie będzie możliwe za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Platformy Autenti® – wybór zależy od Ciebie. Na podpisanie umowy i jej odesłanie do Doradcy masz 48 h. Następnie po weryfikacji umowy przez Zespół Reo.pl otrzymasz potwierdzenie zakończenia formalności oraz umowę podpisaną również przez Nas.

Informację o płatnościach, aktualnym saldzie otrzymasz za pośrednictwem poczty email. Pytania dotyczące salda prosimy kierować na adres reo@reo.pl

Przykładowa faktura prosumenta / wytwórcy

REO wzór faktura odbiorcy energii

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758