Zmniejsz wydatki firmy
na energię elektryczną

Dołącz do Grup Biznesowych Reo.pl

Sprawdź symulację

Jak działa grupa
Reo.pl w praktyce?

Współpraca w modelu Grupy biznesowej zakłada sprzedaż wytworzonej przez Wytwórcę OZE energii elektrycznej w ramach utworzonej Grupy, po cenie ustalonej przez członków tej Grupy.

Reo.pl sp. z o.o. – spółka specjalizująca się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii, pozostaje stroną kontraktu, która odpowiedzialna jest za jego całościową obsługę, w tym w szczególności za bilansowanie handlowe i rozliczenia.

Nagłówek

Twój biznes jest powiązany kapitałowo

Biznes jest rozproszony w wielu lokalizacjach

Jesteś wytwórcą i odbiorcą energii OZE

Poznaj korzyści dla swojego biznesu

Kompleksowość

Pełna obsługa i rozliczenia uczestników Grup przez Reo.pl dzięki innowacyjnym systemom informatycznym

Kompleksowość

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ekonomiczne – przewidywalność kosztów / przychodów 
w średnim i długim okresie czasu.

Bezpieczeństwo

Oszczędność

Ograniczenie kosztów bilansowania – odbiór nadwyżek i pokrycie niedoborów zielonej energii w ramach Grupy.

Oszczędność

Potencjał

Możliwość nawiązywania współpracy handlowej między Grupami

Potencjał

Personalizacja

Ustalanie indywidualnych warunków handlowych bezpośrednio między wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej.

Personalizacja

Swoboda

Elastyczność ułożenia relacji między uczestnikami Grupy.

Swoboda

Zapytaj o ofertę
i dowiedz się więcej

Kontakt z konsultantem

Szybkie odpowiedzi

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty bilansowania handlowego i fizycznego realizacji kontraktów zawartych między wytwórcami i odbiorcami, wynikające z różnic między krzywymi produkcji i poboru występujących w każdej godzinie, każdego okresu trwania kontraktu.

Umowy z klientami podpisujemy elektronicznie. Do wyboru masz trzy możliwości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpisanie dokumentu przez profil zaufany lub przez platformę Autenti.

Warunki sprzedaży energii z OZE na Reo.pl.

Powinieneś posiadać status Wytwórcy energii elektrycznej i mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Sam odkup energii będzie możliwy jeśli posiadasz licznik jednokierunkowy.
Jeśli masz licznik dwukierunkowy sam zakup przez nas energii elektrycznej jest niemożliwy. Wtedy zawrzemy z Tobą  umowę na zakup i sprzedaż energii elektrycznej.

Poniżej zbiór niezbędnych danych do przygotowania oferty:

 • Informacje dotyczące sprzedaży energii elektrycznej
 • Do kiedy obowiązuje Twoja aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej?   
 • Ile energii elektrycznej zużywasz miesięczne (w przypadku zmiennego zużycia podaj informację o zużyciu rocznym)?  
 • Jaką posiadasz obecnie grupę taryfową?           
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Czy powyższe zużycie odnosi się do wszystkich punktów PPE?  
 • Czy zamierzasz w ciągu roku zmniejszyć bądź zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną?   
 • Czy posiadasz własne źródło wytwarzania energii elektrycznej z OZE? Jeśli tak, to jaka jest moc i typ tej instalacji?
 • Informacje dotyczące zakupu energii elektrycznej
 • Jaki posiadasz typ instalacji?    
 • Jak jest moc Twojej instalacji? 
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Jakie jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własnej instalacji?     

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur prosimy zgłaszać na adres e-mail: reo@reo.pl

Jeśli wyprodukujesz większą ilość energii elektrycznej niż wskazałeś w ofercie, to wyprodukowana przez Ciebie nadwyżka będzie rozliczana po ustalonej cenie. Gwarantujemy zbilansowanie Twojego kontraktu.

Wytwórca rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Należy jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu. Reo.pl zbilansuje różnicę.

Energię, którą wyprodukujesz i wprowadzisz do sieci dystrybucyjnej zostanie rozliczona po cenie rynkowej lub po cenie z wybranej oferty na platformie Reo.pl.

Po rezerwacji wybranej oferty otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji. Następnie w ciągu 24 h (nie wliczając weekendów i dni świątecznych) skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i przekaże Ci wszystkie niezbędne informację oraz prześle umowę do podpisania. Umowę będzie w formie elektronicznej, a jej podpisanie będzie możliwe za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Platformy Autenti® – wybór zależy od Ciebie. Na podpisanie umowy i jej odesłanie do Doradcy masz 48 h. Następnie po weryfikacji umowy przez Zespół Reo.pl otrzymasz potwierdzenie zakończenia formalności oraz umowę podpisaną również przez Nas.

Informację o płatnościach, aktualnym saldzie otrzymasz za pośrednictwem poczty email. Pytania dotyczące salda prosimy kierować na adres reo@reo.pl

Przykładowa faktura prosumenta / wytwórcy

REO wzór faktura odbiorcy energii

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758