Bilansowanie energii elektrycznej

Zapewniamy profesjonalne usługi bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zapytaj o ofertę

Kompleksowe usługi bilansowania

Jako uczestnik rynku bilansującego dysponujemy własną jednostką grafikową, która umożliwia nam świadczenie kompleksowych usług bilansowania.

Nasza oferta obejmuje nie tylko standardowe bilansowanie handlowe kontraktów energii elektrycznej opartych na grafikach dobowo-godzinowych, ale również elastyczne formy bilansowania, obejmujące dostosowanie indywidualnych algorytmów rozliczeniowych.

Nagłówek
Naglowek

Jak bilansujemy?

Nasza elastyczność pozwala nam bilansować jednostki wytwórcze z rozproszonymi punktami poboru energii, podłączonymi w różnych miejscach sieci OSD, co pozwala tworzyć wirtualne elektrownie, modele autokonsumpcji oraz wirtualne magazynowanie energii.

Nasza oferta skierowana jest do uczestników rynku energii elektrycznej, obejmując odbiorców końcowych, odbiorców przemysłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych OSDn oraz wytwórców energii elektrycznej z OZE.

Dodatkowo świadczymy usługi
bilansowania handlowego w zakresie

Bilansowanie kontraktów handlowych na podstawie grafików dobowo-godzinowych.

Bilansowanie obrotu podmiotów uczestniczących na rynkach TGE - Towarowej Giełdy Energii.

Bilansowanie jednostek wytwórczych z własnymi lub obcymi punktami poboru energii.

Bilansowanie sieci dystrybucyjnych OSDn.

Bilansowanie mikroinstalacji OZE, korzystniejsze w określonych przypadkach niż system tzw. „opustów”.

Bilansowanie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Szybkie odpowiedzi

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty bilansowania handlowego i fizycznego realizacji kontraktów zawartych między wytwórcami i odbiorcami, wynikające z różnic między krzywymi produkcji i poboru występujących w każdej godzinie, każdego okresu trwania kontraktu.

Umowy z klientami podpisujemy elektronicznie. Do wyboru masz trzy możliwości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpisanie dokumentu przez profil zaufany lub przez platformę Autenti.

Warunki sprzedaży energii z OZE na Reo.pl.

Powinieneś posiadać status Wytwórcy energii elektrycznej i mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Sam odkup energii będzie możliwy jeśli posiadasz licznik jednokierunkowy.
Jeśli masz licznik dwukierunkowy sam zakup przez nas energii elektrycznej jest niemożliwy. Wtedy zawrzemy z Tobą  umowę na zakup i sprzedaż energii elektrycznej.

Poniżej zbiór niezbędnych danych do przygotowania oferty:

 • Informacje dotyczące sprzedaży energii elektrycznej
 • Do kiedy obowiązuje Twoja aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej?   
 • Ile energii elektrycznej zużywasz miesięczne (w przypadku zmiennego zużycia podaj informację o zużyciu rocznym)?  
 • Jaką posiadasz obecnie grupę taryfową?           
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Czy powyższe zużycie odnosi się do wszystkich punktów PPE?  
 • Czy zamierzasz w ciągu roku zmniejszyć bądź zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną?   
 • Czy posiadasz własne źródło wytwarzania energii elektrycznej z OZE? Jeśli tak, to jaka jest moc i typ tej instalacji?
 • Informacje dotyczące zakupu energii elektrycznej
 • Jaki posiadasz typ instalacji?    
 • Jak jest moc Twojej instalacji? 
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Jakie jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własnej instalacji?     

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur prosimy zgłaszać na adres e-mail: reo@reo.pl

Jeśli wyprodukujesz większą ilość energii elektrycznej niż wskazałeś w ofercie, to wyprodukowana przez Ciebie nadwyżka będzie rozliczana po ustalonej cenie. Gwarantujemy zbilansowanie Twojego kontraktu.

Wytwórca rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Należy jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu. Reo.pl zbilansuje różnicę.

Energię, którą wyprodukujesz i wprowadzisz do sieci dystrybucyjnej zostanie rozliczona po cenie rynkowej lub po cenie z wybranej oferty na platformie Reo.pl.

Po rezerwacji wybranej oferty otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji. Następnie w ciągu 24 h (nie wliczając weekendów i dni świątecznych) skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i przekaże Ci wszystkie niezbędne informację oraz prześle umowę do podpisania. Umowę będzie w formie elektronicznej, a jej podpisanie będzie możliwe za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Platformy Autenti® – wybór zależy od Ciebie. Na podpisanie umowy i jej odesłanie do Doradcy masz 48 h. Następnie po weryfikacji umowy przez Zespół Reo.pl otrzymasz potwierdzenie zakończenia formalności oraz umowę podpisaną również przez Nas.

Informację o płatnościach, aktualnym saldzie otrzymasz za pośrednictwem poczty email. Pytania dotyczące salda prosimy kierować na adres reo@reo.pl

Przykładowa faktura prosumenta / wytwórcy

REO wzór faktura odbiorcy energii

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758