Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Reo.pl Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. + 48 22 548 48 29
e-mail: sprzedaz@reo.pl

Dane spółki

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 490 000,00 zł,
NIP: 5213956475, REGON: 521277758.

Kontakt dla mediów

e-mail: media@reo.pl

FAQ

Masz pytanie? Wybierz kategorię i znajdź odpowiedź