Platforma Reo.pl

Platforma REO to dedykowane rozwiązania dla odbiorców i wytwórców do
bezpośredniego obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia i wiedzę w zakresie obrotu energią stworzyliśmy unikalną platformę, która łączy odbiorców energii z wytwórcami z pominięciem giełdy towarowej.

Dzięki niej odbiorcy energii OZE mogą zmniejszyć koszty zużywanej energii elektrycznej a  odbiorcy zwiększać swoje przychody bez konieczności zatrudnienia wykwalifikowanego personelu i środków finansowych do prowadzenia obrotu energią elektryczną, rozliczeń z klientami, raportowania i odprowadzania wszelkich związanych z tym opłat.

Grupy Biznesowe

W modelu Grupy biznesowej, Wytwórca OZE sprzedaje wyprodukowaną energię elektryczną w obrębie utworzonej Grupy, przy ustalonej cenie przez członków tej Grupy. Reo.pl specjalizuje się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii i pełni rolę kontrahenta, odpowiedzialnego za kompleksową obsługę umowy, w tym zwłaszcza za bilansowanie handlowe i rozliczenia.

Dowiedz się więcej
Nagłówek
Naglowek

Umowy PPA

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) to innowacyjne podejście, które umożliwia przedsiębiorstwom i instytucjom efektywne korzystanie z energii z odnawialnych źródeł, przy jednoczesnym uzyskaniu mierzalnych korzyści ekologicznych. Przedmiotem Umów PPA jest bezpośredni nabytek energii elektrycznej od producenta wykorzystującego odnawialne źródła energii. Takie umowy pozwalają na długoterminowe ustalanie stałej ceny za energię elektryczną, z opcją indeksacji, co prowadzi do obniżenia kosztów zakupu energii w perspektywie czasowej oraz stabilizacji poziomu tych kosztów.

Dowiedz się więcej

Tabela ofert

Miejsce, w którym odbiorcy kupują energię w atrakcyjnych cenach a wytwórcy sprzedają energię w korzystniejszych cenach niż na giełdzie obrotu energii. Rezerwuj, kupuj, wystawiaj oferty zakupu energii elektrycznej pochodzącej w 100% z OZE.

Dowiedz się więcej
Nagłówek
Naglowek

Platforma Peer-to-Peer

Cyfrowa platforma handlowa P2P, umożliwia zawieranie transakcji między wieloma uczestnikami, niezależnie od długości trwania kontraktu. W tym modelu sprzedawcy i odbiorcy energii elektrycznej bezpośrednio ustalają między sobą warunki, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań, dotyczących handlu energią eklektyczną w danym kraju. W rezultacie wolumeny energii elektrycznej, które są przedmiotem handlu na platformie i wprowadzane do publicznej sieci, nie podlegają tradycyjnym mechanizmom handlowym.

Dowiedz się więcej
Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758