CRUSIL Sp. z o.o. i Reo.pl – zielona współpraca ma przyszłość!

2023-01-05

Jak doszło do współpracy Reo.pl ze spółką CRUSIL, jedyną w Europie firmą prowadzącą wydobycie i przerób chalcedonitu? Spółka poszukiwała nowego dostawcy energii i działań optymalizacyjnych...


Jak doszło do współpracy Reo.pl ze spółką CRUSIL, jedyną w Europie firmą prowadzącą wydobycie i przerób chalcedonitu? Spółka poszukiwała nowego dostawcy energii i działań optymalizacyjnych – Reo.pl odpowiedziało oferując nie tylko bardzo atrakcyjne warunki cenowe, lecz także stabilność i pewność nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań. Wspólne działania rozpoczęto w styczniu 2022 roku.

Współpraca z Reo.pl od samego początku układa się bardzo dobrze, zapewniając nam komfort i wygodę dostaw zielonej energii najwyższej jakości w bardzo dobrej cenie.
Zielony kierunek rozwoju jest dla nas naturalny, a działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to integralna część rzeczywistości, którą tworzymy w CRUSIL. – podkreśla Pani Agnieszka Gąsiorowska z CRUSIL Sp. z o.o.

Spółka CRUSIL zajmująca się nowoczesnym wydobyciem chalcedonitu, jako firma wydobywcza, dba o to, aby działania odbywały się z pełnym poszanowaniem środowiska – od odpowiedzialnej utylizacji odpadów, poprzez dokonywanie pierwszych nasadzeń na terenach poeksploatacyjnych, które firma poddaje rekultywacji. We wszelkich inwestycjach i aktywnościach aspekt ekologiczny jest szczególnie ważny.

Warto dodać, że również sam chalcedonit wykorzystywany jest np. w procesach oczyszczania i uzdatniania wód. Działania zgodne z naturą i promujące postawy proekologiczne są wpisane w DNA Spółki. CRUSIL Sp. z o.o. Cieszymy się z zielonego partnerstwa, jakie oferuje nam Reo.pl – dzięki takim inicjatywom wspólnie możemy promować praktyczne rozwiązania w duchu eko. – mówi Pani Agnieszka Gąsiorowska z CRUSIL Sp. z o.o.

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758