Blog Reo.pl

Proekologiczne działania Firm - CSR vs ESG

W dzisiejszym dynamicznym świecie, kwestie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) nabierają niezwykłego znaczenia. Jednakże, coraz częściej pojawiają się nowe standardy i wytyczne, takie jak Dyrektywa CSRD, które zwracają uwagę na jeszcze szerszy obszar w działaniach biznesowych – ESG (Environmental, Social, Governance).

Czym jest zielona energia i jak sprawdzić jej pochodzenie?

Zielona energia, potoczne nazywana energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, biomasa lub słońce.

Greenwashing czyli… zielone mydlenie oczu

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy przedsiębiorstwa i korporacje rzeczywiście spełniają swoje obietnice dotyczące ochrony środowiska? Czy reklamy i etykiety "ekologiczne" zawsze oznaczają, że produkt lub firma jest naprawdę przyjazna dla planety? Czy „zielona energia” jest naprawdę energią pochodząca ze źródeł odnawialnych? Niestety, odpowiedź na te pytania często brzmi: nie. W dzisiejszym świecie, w którym troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, powstaje nowe zjawisko - greenwashing

Gwarancja pochodzenia a świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z OZE

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) to dokument potwierdzający, że określona ilość energii elektrycznej została wytworzona z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest to sposób śledzenia, certyfikowania i handlu energią elektryczną pochodzącą z OZE.

Umowy PPA – wszystko co musisz o nich wiedzieć

W dzisiejszych czasach, kiedy wzrasta świadomość ekologiczna i potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, coraz więcej firm i przedsiębiorstw szuka alternatywnych źródeł energii.