Transformacja energetyczna - jakie korzyści może przynieść dla Twojego biznesu?

2024-07-02

O tym, że przedsiębiorstwa powinny stopniowo wkraczać na „zieloną drogę”, mówi się od lat. Zagadnienie to zyskało szczególnie duży rozgłos w kontekście dyrektyw CSRD. Co to jest transformacja energetyczna przedsiębiorstwa i dlaczego się opłaca?


Transformacja energetyczna – czym jest, na czym polega?

Mianem transformacji energetycznej określa się zmianę gospodarki – nie tylko w rozumieniu globalnym, państwowym, ale również lokalnym, na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw – na bardziej zrównoważoną. Jest ona ściśle związana z polityką klimatyczną i ma na celu dążenie do tego, aby jak największą ilość procesów technologicznych opierać na energii odnawialnej. Może to być energia pochodząca ze słońca, z wiatru czy energia geotermalna.
Z założenia zielona transformacja ma zmniejszyć negatywny wpływ, jakie firmy prowadzące działalność gospodarczą wywierają na środowisko. Pozwala na spełnienie coraz surowszych wymagań w zakresie procedur społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Przedsiębiorstwo, które realizuje politykę CSR pokazuje, że znaczenie ma dla niego nie tylko zysk, ale także uwzględnienie aspektów środowiskowych i poszanowanie poszczególnych grup interesariuszy.
Ze względu na swoją skalę, zmiana funkcjonowania gospodarki poszczególnych państw jest procesem wieloletnim, który wymaga zainwestowania setek miliardów złotych w nową infrastrukturę. Na poziomie lokalnym jednak można zrobić to znacznie mniejszym kosztem i szybko zobaczyć efekty swoich starań.

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z transformacji energetycznej – jak zmiany mogą wpływać na biznes?

Transformacja energetyczna nie powinna być postrzegana jako mglista koncepcja i założenie czysto akademickie. Stosowanie w firmie rozwiązań technologicznych wspierających „grę w zielone” mogą przełożyć się na wymierne korzyści. Na co konkretnie może liczyć Twoja firma?
Przede wszystkim korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) oznacza niższe oraz bardziej przewidywalne koszty prowadzenia biznesu. Nie musisz obawiać się o wahania cen surowców lub ich brak, a większość technologii OZE jest praktycznie bezobsługowa. Ekonomiści często zwracają też uwagę na oszczędność w zakresie OPEX, czyli bieżących kosztów eksploatacyjnych działalności.
Dywersyfikacja technologiczna na polu OZE oznacza także większą niezależność energetyczną w razie ewentualnej awarii infrastruktury. Im więcej rozwiązań wdrażasz, tym bezpieczniejsze będzie Twoje przedsiębiorstwo.
Należy też pamiętać, że w 2024 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa CSRD wprowadzająca m.in. obowiązek raportowania ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Rozłożenie w czasie zmian technologicznych pozwoli łatwiej spełnić nowe wymagania. To bardzo ważne, ponieważ za niedochowanie wymagań w zakresie ESG będą groziły surowe kary.
Kolejną zaletą są większe zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Energia odnawialna jest znacznie tańsza niż ta pochodząca z surowców kopalnych. Większość inwestycji w infrastrukturę OZE zwraca się już po kilku latach. Po tym czasie Twoje przedsiębiorstwo odrobi straty związane z wydatkami, ale rachunki nadal pozostaną na niskim poziomie. Państwo wspiera starania na poziomie systemowym, oferując różnego rodzaju ulgi, dofinansowania i preferencje, np. w postaci możliwości otrzymania białego certyfikatu przez przedsiębiorstwo.
Często ignorowanym aspektem transformacji energetycznej jest też pozytywny wizerunek, jaki firma buduje, wspierając ekologiczne inwestycje. Świadomie prowadzony biznes zyskuje w oczach kontrahentów, instytucji finansowych, ale także akcjonariuszy, którzy chętniej zainwestują swój kapitał w przyszłościową spółkę.

Zielona transformacja a konkurencyjność biznesu – pozytywne aspekty ekonomiczne

Przewiduje się, że w miarę jak zielone rozwiązania będą coraz bardziej dostępne cenowo, zaczną sprzyjać konkurencyjności biznesu i spadkowi cen. Firmy, które wdrożą energooszczędne rozwiązania, będą mogły pozwolić sobie na zaoferowanie znacznie korzystniejszych warunków świadczenia usług, co z kolei zmusi innych uczestników rynku do podążenia w ich ślady pod ryzykiem utraty przewagi rynkowej.
Można się spodziewać, że długofalowo taka „wojna ekologiczna” przyniesie pozytywne skutki dla nas wszystkich, a także dla klimatu, który stanie się mniej obciążony.

Transformacja energetyczna – jakie technologie mogą wspierać zmiany?

Możliwości obniżenia śladu węglowego jest bardzo wiele. Nie wszystkie firmy będą chciały (lub mogły) skorzystać z pełnej gamy rozwiązań. Jakie konkretnie technologie mogą wspierać zmiany na lepsze?

  • wykorzystaj elektryczne samochody służbowe i zamontuj do nich ładowarki na terenie firmy – w ramach programu „Mój Elektryk” firma może zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania;
  • zastosuj panele fotowoltaiczne, zamontowane na dachach lub na gruncie generują prąd, wykorzystując do tego energię słoneczną;
  • postaw na pompy ciepła wspierające instalację grzewczą w obiekcie wykorzystując do tego różnicę temperatur między dolnym a górnym źródłem ciepła;
  • zainwestuj w magazyny energii, które pozwalają na lepsze zagospodarowanie wygenerowaną energią elektryczną bez potrzeby przekazywania jej do sieci operatora OSD;
  • izoluj budynki w sposób zapewniający ich energooszczędność;
  • zainwestuj w kotły wodorowe ogrzewające budynek za pomocą ekologicznego wodoru, które nie emitują dwutlenku węgla, a także szkodliwych tlenków azotu, siarki i pyłów;

Aby wszystkie te technologie działały sprawnie, powinny być ze sobą skoordynowane. Do tego służą przemysłowe odpowiedniki systemów klasy BMS (ang. Building Management System). Ich zadaniem jest integrowanie ze sobą poszczególnych ogniw systemu tak, aby działały bezawaryjnie i z możliwie największą wydajnością.
Do alternatywnych działań wspierających zieloną transformację można zaliczyć także zawieranie umów PPA (ang. Power Purchase Agreement), czyli nabywanie odnawialnych źródeł energii od zewnętrznych dostawców. Największe firmy mogą przeprowadzić badania due diligence w stosunku do dostawców usług i wesprzeć ich w ekologicznej zmianie.

Transformacja energetyczna a wyzwania i możliwości dla biznesu w kontekście przemian ekologicznych

Nie ulega wątpliwości, że zielona transformacja to nie tylko ogromne możliwości, ale również wyzwania stojące przed firmami. Wiele z nich funkcjonuje od lat w oparciu o sprawdzony i skuteczny model biznesowy.
Czy uwzględnienie transformacji energetycznej w działalności przedsiębiorstwa oznacza, że powinno ono nagle wykonać zwrot o 180⁰ i całkowicie zmienić filozofię, którą wypracowywało przez ubiegłe lata? Z pewnością nie. Warto jednak spojrzeć na zagadnienia związane z zieloną rewolucją z szerszej perspektywy. Nie jak na problem, ale dostrzegając w niej szansę na lepsze jutro. Tak dla Twojej firmy, jak i dla kolejnego pokolenia. Potraktuj zmiany proekologiczne jak inwestycję z odroczonym terminem spłaty.
Strategię wdrażania proekologicznych zmian dobrze oddała grupa PKN Orlen, odwołując się w swoim opracowaniu1 do słów greckiego filozofa Arystotelesa, który powiedział, że człowiek cnotliwy powinien działać „… nec temere, nec timide …”, czyli ani tchórzliwie, ani odważnie. Innymi słowy, wdrażaj zmiany w swojej działalności i rób to konsekwentnie, ale nie za wszelką cenę.
Jeśli masz wątpliwości, co może zrobić Twoja firma, aby efektywnie wprowadzać zmiany energetyczne, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wejść na „zieloną drogę”.

 

1. https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/o-firmie/dokumenty/ORLEN_FFBK.pdf [dostęp: 21.03.2024 r.]

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758