Jak obniżyć rachunek za prąd w firmie? 7 sprawdzonych sposobów na niższe rachunki

2024-07-02

Wydatki związane z energią elektryczną to jeden z głównych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są szczególnie wysokie w biznesie bazującym na ciągłej pracy urządzeń elektrycznych. Jak płacić mniej za prąd w firmie?


Od czego zależy zużycie prądu?

Prąd to jedno z tych źródeł energii, które są niezbędne do funkcjonowania praktycznie każdej działalności gospodarczej. Wykorzystują go zarówno duże firmy produkcyjne, jak i małe jednoosobowe działalności. Koszty energii elektrycznej są dla przedsiębiorców tym bardziej dotkliwe, że Urząd Regulacji Energetyki nie ogranicza cen dla przedsiębiorców tak, jak robi to w przypadku konsumentów. Obecny limit ma charakter przejściowy.
Zużycie prąd zależy od trzech czynników:

 • mocy urządzenia;
 • czasu, przez jaki z niego korzystasz;
 • kosztu jednej kilowatogodziny u wybranego dostawcy prądu.

Aby ustalić roczne zużycie prądu w firmie wystarczy przeanalizować faktury z ubiegłych 12 miesięcy. Tak naprawdę jednak już na etapie tworzenia biznesplanu warto wziąć pod uwagę szacunkowe zużycie prądu, ponieważ będzie to obciążenie o charakterze cyklicznym. Największe zużycie prądu występuje w zakładach, które stosują pracę ciągłą w trybie trzyzmianowym. Mogą to być huty, firmy produkcyjne czy specjalizujące się w przetwórstwie spożywczym.
Nie chodzi jednak tylko o prąd zużywany do napędzania maszyn. Jest on niezbędny, aby zapewnić oświetlenie, a niekiedy także ogrzewanie obiektu, zasilanie do serwerów czy komputerów pracowniczych. W dużych zakładach przemysłowych wysokość opłat za prąd jest liczona w dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy szukają sposobów na efektywne obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Jak obniżyć rachunek za prąd? Proste kroki do oszczędności

Istnieje wiele sposobów na to, jak zmniejszyć rachunek za prąd. Transformacja energetyczna to jednak czasochłonne i kosztowne przedsięwzięcie. Aby nie narażać budżetu firmy na znaczny uszczerbek, warto zacząć wprowadzać zmiany małymi krokami. Gdzie szukać prostych oszczędności?

Wymiana oświetlenia na energooszczędne

Jednym z najprostszych rozwiązań jest wymiana oświetlenia w firmie na oszczędzające energię. Doskonale sprawdzają się LED-y, które zużywają bardzo mało prądu. Żywotność LED-owych żarówek wysokiej to kilkadziesiąt tysięcy godzin. Jednocześnie emitują one intensywne światło, pożądane w miejscach pracy z uwagi na pozytywny wpływ na wydajność pracowników.

Edukacja pracowników

Niebagatelne znaczenie ma świadomość pracowników co do możliwości obniżenia kosztów działalności. Warto przypominać członkom zespołu o potrzebie gaszenia światła przy wychodzeniu z pomieszczenia. Nieużywany sprzęt elektroniczny, jak komputery czy drukarki powinien być wyłączany, a nie przestawiany w tryb czuwania.

Zmiana taryfy

Przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z trzech taryf:

 • taryfa A z założenia jest przeznaczona dla największych zakładów zasilanych z sieci wysokiego napięcia;
 • taryfa B jest adresowana do średnich przedsiębiorców, którzy korzystają z sieci średnionapięciowych;
 • taryfa C jest przeznaczona dla najmniejszych firm i punktów usługowych, które czerpią prąd z sieci o niskim napięciu.

Każda taryfa występuje w kilku wariantach. Przykładowo w ramach taryfy C można wybrać jej wersję C11 gwarantującą stałą cenę prądu przez całą dobę, ale też C12a (szczytowa i pozaszczytowa) czy C12b (nocna). Wybór taryfy odpowiadającej modelowi biznesowemu pozwala na optymalizację zużycia energii elektrycznej.

Minimalizacja kosztów energii – jak zmniejszyć zużycie prądu?

Jeśli najprostsze sposoby na obniżanie rachunków za prąd nie wystarczają, warto sięgnąć do innych rozwiązań.
Przede wszystkim warto pamiętać, że każdy uczestnik rynku (zarówno konsument, jak i firma) ma możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Można to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z pomocy dotychczasowego sprzedawcy, który załatwi większość formalności. Inny podmiot oferujący prąd może mieć nie tylko niższe ceny bieżące, ale także naliczać niższą opłatę handlową czy gwarantować różnego rodzaju inne usługi, jak np. stałą cenę energii elektrycznej. Wypowiedzenie starej umowy i zawarcie nowej należy zsynchronizować ze sobą w taki sposób, aby zapewnić ciągłość dostaw prądu.
Kolejnym sposobem na ograniczenie rachunków za prąd jest zwiększenie mocy umownej. Jest to ilość energii elektrycznej, której użytkownik sieci zobowiązuje się nie przekraczać. Z drugiej strony dla dostawcy moc umowna wytycza granice zobowiązania. Do danego punktu poboru musi trafić właśnie tyle prądu. Wartość mocy umownej znajdziesz na umowie o dostawę/sprzedaż prądu lub na fakturze.
Dlaczego czasami warto zwiększyć moc umowną? Za jej przekraczanie na firmę mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Dlatego w przypadku rozbudowy parku maszynowego lub zwiększenia wolumenu produkcji warto pamiętać o podniesieniu mocy umownej, aby niepotrzebnie nie dopłacać do biznesu.

Jak płacić mniej za prąd? Wykorzystanie energii słonecznej

Sięgnięcie po odnawialne źródła energii (OZE) to jeden z najlepszych sposobów na to, aby płacić mniej za energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują fotony znajdujące się w promieniowaniu słonecznym do wytworzenia prądu stałego, który następnie jest przekształcany za pomocą falownika w prąd przemienny, możliwy do wykorzystania w fabryce. Zaletą fotowoltaiki jest niezależność energetyczna, uwolnienie się od zmian cen rynkowych energii, a także ekologia. Firma, która inwestuje w OZE, buduje pozytywny PR, prezentując siebie jako odpowiedzialnego kontrahenta i podmiot, który dba o relacje z interesariuszami.
Instalacje fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe, a prawidłowo zoptymalizowane – poprzez uwzględnienie autokonsumpcji pozwalają na zaspokojenie dużej części zapotrzebowania na prąd przez większość miesięcy w roku.
Trudno nie zgodzić się z argumentem, że fotowoltaika, zwłaszcza na przemysłową skalę i w połączeniu z magazynami energii, to dosyć duży wydatek. Z pomocą przychodzą rozwiązania systemowe, przewidujące wysokie dotacje. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych programów niż konsumenci. Najważniejsze spośród nich to:

 • Energia Plus;
 • Premia Termomodernizacyjna;
 • Kredyt Ekologiczny BGK;
 • Mój Elektryk.

Energooszczędne rozwiązania dla biur. Jak obniżyć rachunek za prąd w firmie?

Firmy, które chcą zmniejszyć rachunki za prąd, mogą rozważyć wdrożenie różnego rodzaju rozwiązań oszczędzających energię. Można do nich zaliczyć np. izolację instalacji przemysłowych czy remont budynku polegający na jego dociepleniu, czy też wymianie warstwy izolacyjnej na materiał o niższym współczynniku U, który określa stopień przenikania ciepła na zewnątrz. Do innych działań ukierunkowanych na oszczędność można zaliczyć:

 • wymianę lub modernizację instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie strat związanych z poborem energii;
 • wdrożenie technologii pozwalających na odzyskiwanie energii.

Energooszczędne rozwiązania przynoszą podwójną korzyść. Z jednej strony ograniczają zużycie prądu i ciepła. Z drugiej pozwalają ubiegać się o tzw. biały certyfikat. To instrument prawny, który może stać się przedmiotem obrotu rynkowego.

Zielona energia w przedsiębiorstwie – jak zmniejszyć zużycie prądu?

Przyszłością przedsiębiorstw powinna być transformacja energetyczna i przestawienie się na zieloną energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Fotowoltaika nie jest jedynym rozwiązaniem, które służy temu celowi. Warto wskazać, chociażby na pompy ciepła, kotły wodorowe czy turbiny wiatrowe.
Na sukces w postaci znaczącej oszczędności składa się wiele małych kroków. Zacznij wykonywać je z nami już dziś. Skontaktuj się z nami: https://reo.pl/pl/kontakt. Zacznijmy razem zieloną transformację!

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758