Jakie są zagrożenia środowiska naturalnego i co możemy z tym zrobić? Przegląd

2024-06-17

Międzynarodowe organizacje od lat zwracają uwagę na zagrożenia środowiskowe. Niestety w pogoni za zyskiem przedsiębiorstwa coraz intensywniej i bardziej agresywnie ingerują w otaczający nas świat. Czy Twoja firma może zrobić coś, aby walczyć z zagrożeniami środowiska naturalnego?


Zagrożenia dla środowiska - analiza głównych problemów

Wszystkie gatunki na Ziemi -w tym ludzie – funkcjonują w jednym, wspólnym ekosystemie. W miarę postępu technologicznego ludzie odciskają jednak coraz bardziej widoczne piętno na środowisku. WWF zwraca uwagę na sześć głównych kategorii działań, które składają się na ślad cywilizacyjny (ang. human footprint)1:

 • zwiększającą się emisję dwutlenku węgla;
 • zajmowanie coraz większych terenów pod pola uprawne;
 • stopniowe powiększanie pastwisk, niezbędne do wykarmienia zwierząt hodowlanych;
 • wycinanie lasów na drewno służące jako surowiec oraz materiał opałowy;
 • eksploatowanie łowisk;
 • zajmowanie terenów pod zabudowę.

Choć mogłoby się wydawać, że te wszystkie działania są niezbędne, aby społeczności mogły się rozwijać, trzeba spojrzeć na nie w sposób kompleksowy, również od strony wad. Aktywność człowieka powoduje wylesianie zadrzewionych obszarów, erozję gleby, zanieczyszczenie wód. Prowadzi do daleko idących zmian klimatycznych i pociąga za sobą wymieranie gatunków zwierząt oraz roślin co, w wieloletniej perspektywie zaburza naturalny ekosystem.

Jeśli powyższe argumenty brzmią nieprzekonująco, spójrzmy, co na ten temat mówią konkretne dane. Z raportu Living Planet Report WWF opracowanego na 2022 r. wynika, że od 1970 roku aktywność żyjących dziko kręgowców na Ziemi spadła o 69%. W tym samym okresie populacje dzikiej przyrody Europy oraz Azji zmalały o 18%, utrzymując stały i negatywny trend.

Wpływ zagrożeń środowiskowych na życie codzienne i gospodarkę

Właścicielom wielu firm trudno utożsamić się z zagrożeniami środowiskowymi. Przecież ludziom wiedzie się dobrze, a przedsiębiorstwo prosperuje, więc na czym polega problem? Niestety zagrożenia dla środowiska wpływają także na nasze codzienne życie.

Z roku na rok nasilają się zmiany klimatyczne. Coraz częściej zdarzają się susze, a jakość i ilość plonów rolnych maleje, co odczuwają wszyscy konsumenci. Zmniejszają się zasoby wodne, niezbędne do zasilania wielu urządzeń, w tym chłodzenia elektrowni. Bezpośrednio oznacza to stopniowy wzrost cen energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, a w skrajnej sytuacji, nawet ryzyko blackoutu, czyli masowego braku dostępu do prądu. Oznaczałoby to ogromne straty dla firm. Nieracjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, jak węgiel czy drewno stopniowo będzie prowadziło do ich wyczerpania.

Rosnące zanieczyszczenie środowiska to również zagrożenie dla nas samych. Wśród bezpośrednich skutków zdrowotnych wdychania smogu i pyłów warto wymienić chociażby:

 • wzrost zachorowań na nowotwory;
 • częstsze choroby dróg oddechowych;
 • zwiększone ryzyko chorób kardiologicznych.

Jako przykład zagrożenia dla zdrowia można wskazać spożywanie mikroplastiku, który powstaje m.in. w wyniku degradacji sieci rybackich czy plastikowych odpadów. Zjadają go zwierzęta, a w dalszej kolejności my sami. Szacuje się, że każdego tygodnia każdy z nas nieświadomie zjada około 5 gram mikroplastiku2. Dane Agencji Reuters pochodzą z 2019 r., więc obecnie ta ilość jest zapewne jeszcze większa.

Rozwiązania dla zagrożeń środowiskowych – działania indywidualne i społeczne

Czy bycie ekologicznym i prowadzenie dynamicznie rozwijającego się biznesu musi się wykluczać? Oczywiście, że nie! Jakie działania może wdrożyć firma, która chce ograniczyć emisję zanieczyszczeń?

Warto zacząć od drobnych działań, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych. W ten sposób łatwiej wyrobić zdrowe nawyki i przekonać pracowników, że określenie „ekologiczna firma” nie jest jedynie pustym sloganem. Co możesz zrobić, aby być bardziej EKO?

 • wymień oświetlenie na energooszczędne LED;
 • wprowadź segregację odpadów;
 • stosuj strategię 3R, czyli Reduce, Reuse, Recycle;
 • edukuj pracowników w zakresie ograniczenia zużycia wody i prądu;
 • promuj carpooling, czyli wspólne dojazdy do pracy;
 • korzystaj z lokalnych dostawców półproduktów, aby skrócić łańcuch logistyczny i ograniczyć ślad węglowy;
 • korzystaj z opłacalnego bilansowania energii elektrycznej.

Wiele firm wprowadza inicjatywy mające na celu dofinansowanie działań ekologicznych. Czy wiedziałeś, że marka Humpter przekazuje 1 USD dla NGO One Tree Planted za każdy sprzedany towar?
Doskonałym rozwiązaniem, które przyczyni się do wsparcia środowiska naturalnego będą inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Fotowoltaika pozwala na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu elektrycznego zasilającego sieć firmową. Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie różnicy temperatur do utrzymania komfortu termicznego w pomieszczeniach. Jeśli korzystasz z floty firmowej, zainwestuj w auta elektryczne i stacje ładowania na terenie przedsiębiorstwa.

Czy wdrożenie technologii OZE być drogie? Z pewnością zaprojektowanie i montaż instalacji wymaga sporych nakładów finansowych. Z drugiej jednak strony takie rozwiązania, jak fotowoltaika czy pompa ciepła zwracają się po kilku latach. Firmy mają też możliwość skorzystania z różnego rodzaju form dofinansowania, w tym:

 • programu Energia Plus;
 • Premii Termomodernizacyjnej;
 • Białych certyfikatów wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki;
 • programu Mój Elektryk.

Ochrona środowiska naturalnego – znaczenie i strategie

Ochrona środowiska naturalnego nabiera coraz większego znaczenia w miarę postępującego zanieczyszczenia przyrody. Dużym zainteresowaniem cieszy się filozofia zrównoważonego rozwoju i związane z nim przepisy dyrektywy CSRD3. Nakłada ona na wiele przedsiębiorstw – w tym także firmy z sektora MŚP – obowiązek raportowania działań mających na celu poprawę funkcjonowania w czterech kluczowych obszarach – przekrojowym, środowiskowym, społecznym oraz związanym z ładem korporacyjnym. Cykliczne składanie raportów na celu zachowanie transparentności podejmowanych działań, w tym w zakresie ekologii.

Korzyści płynące z proekologicznych działań to nie tylko compliance i spełnienie wymagań wynikających z przepisów, ale również profity mające wymiar ekonomiczny oraz wizerunkowy.

Firma zyskuje w oczach klientów pokazując siebie, jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo dbające o środowisko naturalne. Wdrożenie technologii OZE pozwala na znaczące zredukowanie wydatków na energię, a co za tym idzie obniżenie kosztów prowadzonego biznesu. Korporacja stosująca ekologiczne praktyki ma szanse na zostanie członkiem (lub nawet liderem) klastra energii, a to oznacza większą stabilność energetyczną.

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska – perspektywy i wyzwania

Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska stwarza zupełnie nowe możliwości dbania o przyrodę dzięki działaniom podejmowanym na większą skalę i z większą intensywnością. W praktyce jednak bywa ona trudna ze względu na konieczność wynegocjowania porozumień, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron. Na płaszczyźnie Unii Europejskiej wymaga też opracowania odpowiednio zoptymalizowanych przepisów, które mogą zostać zastosowane przez wszystkie państwa członkowskie. Takie procedury są bardzo czasochłonne.

Pamiętaj, że środowisko nie będzie czekało, aż państwa wypracują odpowiednie strategie działania. Stosuj w swojej firmie drobne zmiany i osiągaj dzięki nim wymierne zyski. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, możemy Ci w tym pomóc! REO.pl to wiodący partner w dostawie zielonych rozwiązań.

1. https://www.worldwildlife.org/threats/the-human-footprint [dostęp: 8.05.2024 r.]
2. https://www.reuters.com/graphics/ENVIRONMENT-PLASTIC/0100B4TF2MQ/index.html [dostęp: 8.05.2024 r.]
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758