Wady i zalety energii wiatrowej - kompendium wiedzy

2024-07-02

Elektrownie wiatrowe to coraz częstszy element naszego krajobrazu. Nic dziwnego, to ekonomiczny i ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej. Warto jednak się zastanowić, nad plusami i minusami takiego rozwiązania. Oto kompendium, w którym znajdziesz wszystkie wady i zalety energii wiatrowej.


Elektrownia wiatrowa – zalety i korzyści dla środowiska i gospodarki

Fermy wiatrowe, stanowią jedną z alternatyw dla paliw kopalnych, choć obecnie nie są jeszcze tak popularne. Rozwiązanie to zyskuje na znaczeniu, gdy weźmiemy pod uwagę dążenie wielu krajów do znacznego ograniczenia lub całkowitego zakazu stosowania nieodnawialnych źródeł energii. Elektrownie wiatrowe korzystnie wpływają zarównona lokalne społeczności, jak i na globalną ekonomię.

Zalety elektrowni wiatrowych można podzielić na dwa typy: środowiskowe oraz gospodarcze. Te pierwsze są powszechnie znane, ale warto je przypomnieć:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych – do produkcji energii wykorzystywane są siły natury.
 • Niższe koszty zewnętrzne – w porównaniu z innymi źródłami energii infrastruktura jest znacznie mniejsza i tańsza w obsłudze.
 • Możliwość jednoczesnego wykorzystania gruntów do upraw roślin i produkcji energii z wiatru.
 • Brak degradacji środowiska1 – nie ma tak zwanych, szkód górniczych, zanieczyszczenia środowiska czy też negatywnego wpływu na wody gruntowe.

 

Natomiast korzyści ekonomiczne, jakie niosą ze sobą elektrownie wiatrowe to:

 • Tworzenie nowych miejsc pracy– budowa oraz obsługa takich konstrukcji wymaga wykwalifikowanych pracowników.
 • Wpływy do budżetów gmin, na których terenie działają elektrownie2. – ta zaleta elektrowni wiatrowej polega na przekazywaniu przez operatora elektrowni znaczących kwot w postaci podatków, oraz innych opłat.

Jak widać, elektrownie wiatrowe nie tylko pozwalają na pozyskiwanie darmowej energii elektrycznej, ale także mają pozytywny wpływ na środowisko, ekonomię oraz lokalne społeczności.

Wady elektrowni wiatrowych – wyzwania i ograniczenia technologiczne

Elektrownie wiatrowe, tak jak inne źródła energii, poza zaletami, mają także wady. Warto o nich pamiętać, gdy rozważasz zainwestowanie w ten rodzaj energii odnawialnej. Są to zarówno ograniczenia technologiczne, jak i wyzwania związane z nieprzewidywalnym charakterem wiatrów. Oto najczęstsze z nich3:

 • Ograniczona dostępność – słupy z wiatrakami wymagają specyficznych warunków, by mogły produkować energię elektryczną. Nie mogą znajdować się blisko zabudowań, przewodów naziemnych.
 • Zależność od warunków atmosferycznych – wiatr jest nieprzewidywalny, jednego dnia jest mocny, a następnego nie jest w stanie poruszyć turbiny. Elektrownie wiatrowe uzależnione są od jego podmuchów. Nie każda lokalizacja pozwala na produkcję w ten sposób energii elektrycznej.
 • Wpływ na krajobraz – wysokie słupy z wiatrakami mogą zakłócićwidok, co nie podoba się wielu osobom, mieszkającym w ich pobliżu.
 • Nadmierny hałas – choć technologie są stale rozwijane, nadal możliwe jest zakłócanie ciszy przez pracujące turbiny.
 • Zagrożenia dla lokalnej zwierzyny – istnieje ryzyko, że ptaki mogą wpadać na pracujące turbiny, co może prowadzić do zmniejszenia populacji niektórych gatunków.

Problemy te, prędzej czy później z pewnością będą rozwiązane, czy to przez rozwój technologii, czy też akty prawne. Na razie jednak stanowią ograniczenia, o których musisz pamiętać, kalkulując zyski i straty związane z budową i zarządzaniem elektrownią wiatrową.

Analiza korzyści i wad energii wiatrowej – perspektywy rozwoju

Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane wady i zalety elektrowni wiatrowej, można stwierdzić, że w ostatecznym rozrachunku jest to opłacalna technologia. Korzyści znacznie przeważają wszelkie wady i niedoskonałości. Większość z nich wynika ze wczesnego etapu rozwoju tej technologii. Korzyści takie jak czysta energia, możliwość tworzenia nowych miejsc pracy i wspomaganie lokalnej gospodarki, dają nadzieję na szybki rozwój elektrowni wiatrowych.
Jeśli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej w przyszłości, to największe nadzieje upatruje się w znaczącym spadku kosztów początkowych inwestycji.4 Na razie niewiele firm jest w stanie pozwolić sobie na taki wydatek, bez wsparcia pochodzącego z programów pomocnych. Jednak wraz ze wzrostem popularności elektrowni wiatrowych, kosztybudowy oraz utrzymania infrastruktury będą zdecydowanie maleć.
Innym ważnym aspektem jest postęp w technologiach magazynowania energii. Pojemne baterie litowo-jonowe lub alternatywne sposoby magazynowania pozyskanej energii, mogą w przyszłości zapewnić stabilne jej dostawy z wiatru. Nadwyżki będą mogły być wykorzystywane w okresach bezwietrznych. To sprawi, że energetyka wiatrowa będzie przewidywalna i w mniejszym stopniu zależna od kaprysów pogody.

Elektrownie wiatrowe a inne źródła energii – porównanie ekonomiczne i środowiskowe

Patrząc na ekonomiczne dane oraz ich analizy, dostrzeżesz ciekawy trend.5 Choć początkowe koszty budowy elektrowni wiatrowych mogą wydawać się wysokie, to jednak w dalszej perspektywie jest to wyjątkowo opłacalna inwestycja. Dzieje się tak, dlatego, że turbiny wiatrowe nie wymagają kosztownego serwisowania oraz są praktycznie bezobsługowe. W przeciwieństwie do elektrowni opartych o paliwa kopalne, ich działanie nie jest uzależnione od cen paliw, transportu czy też przetwarzania energii. Dlatego też, w dłuższej perspektywie, nie tylko masz szansę na zwrot inwestycji, ale także na wysokie zyski przez długi czas.

Jeżeli chodzi o wpływ na środowisko naturalne, to elektrownie wiatrowe są o wiele przyjaźniejsze, niż te wykorzystujące węgiel lub gaz. Wiatraki nie emitują szkodliwych substancji. Ich wpływ na otaczający teren jest minimalny, a ich codzienne funkcjonowaniew żaden sposób nie zakłóca życia dzikich zwierząt. Nie można tego powiedzieć ani o tradycyjnych elektrowniach, ani tym bardziej kopalniach czy rafineriach. W czasach rosnącej świadomości ekologicznej oraz nowych coraz ostrzejszych regulacji prawnych elektrownie wiatrowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla inwestycji i rozwoju.

Perspektywy rozwoju elektrowni wiatrowych – innowacje i wyzwania technologiczne

Rozwój energetyki wiatrowej mogą zapewnić innowacyjne rozwiązania techniczne. Chodzi tutaj zwłaszcza o zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów produkcji energii. Możliwe jest to do osiągnięcia między innymi, przez projektowanie i wytwarzania nowoczesnych turbin. Będą się one charakteryzować się większą mocą oraz wydajniejszymi systemami sterowania.

Dzięki temu nawet małe instalacje będą mogły produkować więcej energii niż dotychczas. Także nowoczesne materiały, lekkie, ale wytrzymałe, to przyszłość energetyki wiatrowej. Zapewnią one dłuższe funkcjonowanie wiatraków oraz najważniejszych ich elementów.

Do rozwiązania pozostają jeszcze kwestie takie jak integracja z sieciami energetycznymi, czy też magazynowanie energii. Dużo mówi się ostatnio na temat hybrydowych 6 systemów zasilania. W ich ramach elektrownie wiatrowe mają współpracować z innymi źródłami odnawialnej energii. Przyszłość pokaże, które z tych pomysłów zostaną zrealizowane.

Energia wiatru wady i zalety. Podsumowanie

Elektrownie wiatrowe to jedna z wielu alternatyw wykorzystania OZE w działalności firmy. Mogą one stanowić źródło darmowej energii lub dodatkowego dochodu, bo jej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszamy do odwiedzenia strony: https://reo.pl/pl/kontakt. Chętnie z Tobą porozmawiamy lub się spotkamy. Dowiedz się więcej o tym, jakie korzyści może przynieść Ci inwestycja w OZE.

1. https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/energia/raport.pdf
2. https://www.cire.pl/pliki/2/sbdjenegetyka.pdf
3. https://www.ekoradcy.pl/blog/wady-i-zalety-odnawialnych-zrodel-energii
4. https://www.energetyka-rozproszona.pl/artykuly/energetyka-oparta-na-oze-wyzwania-i-perspektywy-w-nadchodzacych-latach/
5. https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2022/artykuly/przyszlosc-oparta-na-energii-odnawialnej
6. http://pe.org.pl/articles/2016/8/31.pdf

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758