Umowy PPA – wszystko co musisz o nich wiedzieć

W dzisiejszych czasach, kiedy wzrasta świadomość ekologiczna i potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, coraz więcej firm i przedsiębiorstw szuka alternatywnych źródeł energii.

Jednym z popularnych rozwiązań w tym obszarze jest korzystanie z energii odnawialnej, takiej jak m. in. energia słoneczna czy wiatrowa. Jednak wdrożenie takiego rozwiązania wymaga znacznych inwestycji, jak i czasu.

W tym miejscu pojawiają się Umowy PPA (Power Purchase Agreements), które mogą pomóc przedsiębiorstwom w korzystaniu z energii odnawialnej niemal od zaraz, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

 

Czym są Umowy PPA?

 

Umowa PPA jest porozumieniem między dwoma stronami: dostawcą energii odnawialnej (np. właścicielem elektrowni słonecznej) a odbiorcą (np. firmą czy instytucją). W ramach tej umowy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia określonej ilości energii odnawialnej, a odbiorca zobowiązuje się do zakupu tej energii przez określony czas.

 

Korzyści Umów PPA

 

  • Oszczędność finansowa: Umowa PPA pozwala odbiorcy na korzystanie z energii odnawialnej bez konieczności inwestowania w infrastrukturę generującą tę energię. Odbiorca płaci jedynie za zakontraktowany wolumen energii, wg ustalonej formuły rozliczeniowej, co pozwala zaoszczędzić znaczne kwoty w dłuższej perspektywie.
  • Stabilność cen: W przypadku umów PPA ceny energii ustalane są na stałym poziomie lub z indeksacją wg ściśle określonej formuły, w długim okresie, co zapewnia przewidywalność i stabilność kosztów.
  • Zrównoważony rozwój: Umowy PPA umożliwiają firmom i przedsiębiorstwom przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez korzystanie z energii odnawialnej. To doskonały sposób na poprawę wizerunku marki i zwiększenie zaangażowania klientów.
  • Przestrzeganie regulacji: Wiele krajów wprowadza przepisy regulujące emisję gazów cieplarnianych i promujące korzystanie z energii odnawialnej. Umowy PPA pozwalają firmom spełnić te wymogi i uniknąć ewentualnych kar oraz sankcji.
  • Długoterminowa współpraca: Umowy PPA, ze względu na swój charakter (długoterminowy), budują relacje między dostawcą a odbiorcą energii również w długim horyzoncie. To zaś daje możliwość rozwijania strategicznych partnerstw, nie tylko w zakresie samej energii elektrycznej.

 

Rodzaje Umów PPA

 

Istnieją różne rodzaje Umów PPA, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb i warunków danej firmy. Oto najpopularniejsze z nich:

  1. Umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreements): Umowy cPPA są zawierane bezpośrednio między wytwórcami energii odnawialnej a jej odbiorcami. Odbiorcy zobowiązują się do zakupu określonej ilości energii od takiego wytwórcy przez dłuższy okres, zazwyczaj od 10 do 20 lat. Umowy te obejmują fizyczną dostawę energii elektrycznej produkowanej przez wytwórcę do odbiorcy, a więc zawierają również (w tej samej lub oddzielnej umowie) usługę bilansowania, świadczoną przez podmioty trzecie.

  2. Umowy vPPA (Virtual Power Purchase Agreements): Umowy wirtualne PPA są zawierane także między wytwórcami energii odnawialnej a odbiorcami energii, jednak nie są powiązane z fizyczną dostawą tej energii. Umowy te stanowią kontrakty finansowe, zabezpieczające cenę energii elektrycznej, która kupowana jest na rynku.


Umowy PPA w Polsce

 

W Polsce Umowy PPA zyskują coraz większe uznanie i popularność wśród firm, które chcą korzystać z energii odnawialnej.

W 2020 roku polski parlament przyjął nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która wprowadziła kilka ważnych zmian, mających na celu wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej, w tym poprzez umowy PPA. Zmiany te mają na celu ułatwienie inwestycji w źródła odnawialne i normują sprzedaż energii zgodnie z zasadami umów PPA.

Wprowadzenie takich inicjatyw przyczynia się do wzrostu inwestycji w energię odnawialną w Polsce. Firmy w różnych sektorach, takich jak przemysł, handel detaliczny, usługi, a nawet sektor publiczny, coraz częściej decydują się na zawarcie umów PPA.

 

Podsumowanie

 

Umowy PPA stanowią atrakcyjną opcję dla firm i przedsiębiorstw, które chcą korzystać z energii odnawialnej, ale nie chcą lub nie mogą inwestować we własne systemy generujące tę energię. Dzięki umowom PPA możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych, stabilności kosztów oraz przyczynienie się do ochrony środowiska. Warto rozważyć tę opcję, aby promować zrównoważony rozwój i spełnić rosnące wymogi regulacyjne dotyczące energii odnawialnej.