Czym są umowy PPA (power purchase agreement)? Dla kogo jest ten rodzaj kontraktu na rynku zielonej energii?

2024-07-03

Kontrakty długoterminowe na zakup zielonej energii to rozwiązanie, które zyskuje coraz więcej zwolenników. To wyjście naprzeciw potrzebom nowoczesnych przedsiębiorców, którzy świadomie budują długoterminowe strategie rozwoju firm w duchu ESG i zrównoważonego rozwoju. Co warto wiedzieć o tego typu kontraktach i czy są one odpowiednie dla Twojego biznesu?


Czym są umowy PPA?

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowe kontrakty na zakup energii, zawierane na elastyczny okres – najczęściej od 6 do 10 lat. Wydaje się, że to niezwykle odległa perspektywa? Nie dla tych, którzy chcą stabilizować finanse, biznes i budować silny wizerunek nowoczesnej firmy uwzględniającej aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Popularność kontraktów długoterminowych rośnie nie bez powodu. Poza walorami związanymi np. ze zmniejszeniem śladu węglowego, umowy PPA  pozwalają często obniżyć i ustabilizować koszt działalności przedsiębiorstwa w zakresie energii elektrycznej i zaplanować go na kilka lat do przodu. Ten model zakupu energii z OZE może stać się w przyszłości standardem. Warto wziąć go pod lupę.

Nadal jednak przedsiębiorcy uczą się tych długoterminowych korzyści płynących z planowania wydatków na energię, które oprócz walorów związanych ze wspomnianą redukcją kosztów, mają w Polsce wymiar utożsamiany z dbaniem o wizerunek firmy. A ten powinien mieć dzisiaj kolor zielony. Co ważne, obszar dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji, lecz także sektora MŚP, który budując swoją pozycję w łańcuchach dostaw, musi obecnie uwzględniać aspekty związane z zieloną energią i rozwiązaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. To właśnie te firmy coraz częściej będą chciały planować wydatki na energię elektryczną z wyprzedzeniem, słusznie pytając o możliwość rozmów na temat umów PPA:

W 2024 zainteresowanie umowami PPA będzie nadal rosło za sprawą argumentów środowiskowych i kosztowych. Ceny energii elektrycznej negocjowane przez korporacje w ramach takich umów są niższe od cen, jakie odbiorcy energii mogą otrzymać na rynku energii. Nie bez znaczenia jest też szansa na zabezpieczenie przed wahaniami cenowymi” – mówi Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl.

Korzyści związane z umowami PPA z perspektywy przedsiębiorstwa

Na umowy PPA warto popatrzeć jako na stabilną formę zaopatrywania przedsiębiorstwa w zieloną energię, prosto z jej źródła. Ta gwarancja stabilności dla wielu przedsiębiorstw jest nie tylko związana z bardzo ważnym aspektem cenowym, lecz także z zyskaniem gwarancji stałych dostaw energii elektrycznej z OZE na określonym, zakontraktowanym poziomie przez wiele lat. Przedsiębiorcy coraz częściej chcą takiego długoterminowego zabezpieczenia w wielu aspektach, przede wszystkim jednak tym związanym ze stałą ceną.

Firmy, które decydują się na energię z OZE i myślą o niej strategicznie, realnie przyczyniają się do dynamizacji transformacji energetycznej w Polsce. Tego rodzaju kontrakty pozwalają na finansowanie kolejnych inwestycji i stają się zabezpieczeniem dla banków przy podejmowaniu decyzji o sfinansowaniu rozwoju i realizacji kolejnych działań związanych z OZE przez dany podmiot. W naszej ocenie to niezwykle ważny element przyczyniający się do rozwoju tego rynku w Polsce.

Umowy PPA to przede wszystkim skuteczne narzędzie długoterminowo zabezpieczające odbiór lub sprzedaż zielonej energii, dające obu stronom kontraktu atuty związane z zawartymi w niej zapisami, ale też wymagające odpowiedniej konstrukcji prawnej i planowania z wyprzedzeniem. O tym nie wolno zapominać.

Umowy PPA  na zakup zielonej energii – dla kogo są przeznaczone?

Czy ten rodzaj dokumentu jest dla wszystkich? Nie. Natomiast ograniczeń nie jest wiele. Przede wszystkim biorąc pod uwagę kontrakty PPA trzeba mieć świadomość, że nie dotyczą one naprawdę małych wolumenów. Jest to ograniczenie przy długoterminowym planowaniu zakupu energii elektrycznej. Warto jednak zawsze porozmawiać z dedykowanym konsultantem energetycznym, by określić biznesowe możliwości. Być może potrzeby spotkają się z możliwościami – warto je doprecyzować.

Czy istnieje jeden standard zawierania umów PPA?

Umowa PPA to dokument przygotowany pod konkretny kontrakt i nie można mówić o jednym określonym standardzie. W zależności od potrzeb zawierających go stron umieszcza się w nim szereg zapisów regulujących korzyści i zobowiązania, które trudno tu wymieniać i je unifikować. Te podstawowe, obecne w każdej umowie, to:

  • długość trwania kontraktu,
  • dokładnie określony sposób rozliczenia,
  • cena.

Tego rodzaju dokumenty są zwykle uzupełnione o tzw. NDA, czyli umowy o zaufaniu poufności (non-disclosure agreement).

Co należy uwzględnić przed zawarciem umowy?

Wypracowanie optymalnych warunków dla obu stron umowy to nie sprint. Warto brać ten aspekt pod uwagę. Proces uzgadniania ostatecznego kształtu porozumienia biznesowego, jakim w istocie jest każda umowa PPA, trwa nawet kilka miesięcy. Planując wdrożenie zmian w zakresie zakupu energii elektrycznej z OZE z wykorzystaniem umowy PPA, trzeba brać więc pod uwagę, także czynnik czasu niezbędnego do sfinalizowania rozmów. Dlaczego nie zakontraktujemy tego typu zakupu w ciągu 2-3 tygodni?

Sama analiza potrzeby odbiorcy, kwestie techniczne i wreszcie etap ostatecznego wyboru partnera oraz negocjacji to procesy wymagające czasu i szczegółowego przygotowania. Jeśli danej firmie zależy, by całkowicie przejść na zieloną energię, a profil energetyczny przedsiębiorstwa jest różnorodny, to dopasowanie oferty do konkretnych potrzeb i oczekiwań musi wiązać się z rzetelnie wykonaną pracą, przygotowaniem i „uszytą na miarę”, ostateczną propozycją warunków kontraktu. Na każdym z etapów zakupu zielonej energii warto korzystać z profesjonalnej analizy i doradztwa, które oferujemy w Reo.pl.

„Umowy PPA ze względu na długi czas ich obowiązywania, powinny być traktowane jako dokumenty szczególnie starannie przygotowane, a zawarte w nich warunki możliwie najlepsze – mówi Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu Reo.pl. W dokumencie muszą być jasno określone warunki zakupu przez cały czas trwania kontraktu, warto upewnić się, że cena energii jest atrakcyjna i konkurencyjna w porównaniu do cen rynkowych. Równie ważne są warunki jej rozwiązania, gdyby jedna ze stron chciała przerwać obowiązywanie dokumentu przed czasem jego zakończenia. Umowa powinna zawierać gwarancje dotyczące jakości dostarczanej energii oraz odnosić się do ryzyk, np. zmiany przepisów prawnych, zmian cen czy problemów technicznych związanych z produkcją energii. Jako rynek jesteśmy wciąż na początku drogi podpisywania takich umów, dlatego tak ważna jest edukacja, którą prowadzimy w Reo.pl. Wiedza i kompetencje to w tym wypadku wieloletnie bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Warto korzystać na każdym etapie z pomocy ekspertów”.

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758