W Polskiej Grupie Biogazowej powstają następne farmy fotowoltaiczne

W roku 2020/2021 grupa PGB uruchomiła do eksploatacji pierwsze 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1.452 kWp.
Działające już farmy zlokalizowane są w pobliżu wcześniej uruchomionych i eksploatowanych biogazowni. Do połowy 2022 roku zostaną uruchomione następne trzy obiekty. Po ich zakończeniu łączna moc zainstalowana we wszystkich 5 instalacjach PV wyniesie: 2.026 kWp. Dwa z działających obiektów są położone w województwie mazowieckim i jeden w podlaskim.
Farma fotowoltaiczna w Zawadach o mocy 792 kWp została wybudowana w 2020/2021r. Instalacja powstała w oparciu panele o mocy 330 kWp. Składa się z 2400 paneli monokrystalicznych, 6 inwerterów o mocy 100 kW każdy, stacji transformatorowej, stacji pogodowej, systemu SCADA oraz systemu monitoringu CCTV.
Instalacja w Tończy o mocy 660 kWp powstała w 2020 roku. Farma składa się z 2000 paneli monokrystalicznych i podobnie jak poprzednia, z 5 inwerterów o mocy 100 kW każdy, stacji transformatorowej, stacji pogodowej, systemu SCADA oraz systemu monitoringu CCTV.


W połowie 2022 roku Polska Grupa Biogazowa planuje uruchomić instalacje w następnych lokalizacjach. Będzie to Krypno Wielkie i Stary Kornin w województwie podlaskim oraz Gorajec w województwie podkarpackim. Planowana moc każdej instalacji to 150-240 kWp.


Gratulujemy i czekamy następne kontrakty z PGB na sprzedaż energii OZE.