Opłata mocowa: Przejrzystość, efektywność i wyzwania

W ostatnich latach energetyka odnawialna zyskała na popularności, a państwa na całym świecie skupiły się na zwiększaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.

 

Czym jest opłata mocowa?

 

Opłata mocowa to opłata, która jest pobierana od odbiorców końcowych energii elektrycznej, a jej wysokość jest uzależniona od ilości energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych w dniu robocze w godzinach 7-22 Jej celem jest zachęcenie do racjonalnego zarządzania energią oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i rozbudową sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Opłata mocowa ma na celu zagwarantowanie, że w sytuacji zagrożenia do systemu elektroenergetycznego będzie dostępna odpowiednia moc w krajowym systemie elektroenergetycznym.

 

Opłata mocowa a Urząd Regulacji Energetyki

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Regulacji Energetyki, opłata mocowa została wprowadzona w ramach ustawy mającej na celu zebranie środków jako zachętę inwestycyjną dla modernizacji istniejących oraz budowy nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej.

W sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną osiąga szczytowe wartości, elektrownie mogą napotkać trudności w zaspokojeniu potrzeb odbiorców. W związku z tym konieczne staje się utrzymanie elastycznych rezerw, które można wykorzystać w czasach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego potrzebne są dodatkowy środki finansowe, które zachęcą do utrzymania istniejący rezerw mocy a także budowy nowych jednostek wytwórczych, a to niestety przekłada się na nasze rachunki za energię elektryczną.

Rynek mocy ma na celu zapewnienie stałych dostaw energii elektrycznej oraz zwiększenie stabilności cen energii, co przekłada się na wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego. 

 

Ile wynosi opłata mocowa?

 

Nowa opłata, czyli opłata mocowa, jest uwzględniana na rachunku jako składnik opłat za dystrybucję energii elektrycznej i zależy od rocznego zużycia energii danego odbiorcy. Nie jest ona doliczana do rachunku za energię elektryczną.

 

Jakie są stawki dodatkowej opłaty w 2023 roku?

 

Najbardziej interesująca dla konsumentów jest oczywiście wysokość opłaty mocowej oraz jakie są wzrosty cen prądu w 2023 roku. Ostateczna wysokość dodatkowej opłaty zależy od wielu czynników, w tym:

·         Poprzedniego zużycia energii w godzinach szczytu.

·         Prognoz dotyczących zapotrzebowania na energię w danym roku dostawczym.

·         Prognoz kosztów utrzymania całego systemu.


Od roku 2028 zmianie ulegnie sposób naliczania  tej opłaty - na podstawie ilości pobieranej energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania energii, czyli w ramach tzw. euroszczytu tj. od godz. 7:00 do 22:00 w dni robocze.


30 września 2023 roku Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe stawki opłaty mocowej. Jakie są one? Jak porównują się z rokiem 2022?

 

Opłata mocowa w 2023 roku – jak jest obliczana?

 

  •        2,38 zł netto dla zużycia poniżej 500 kWh (wzrost o 1 grosz w porównaniu z 2022 rokiem)
  •        5,72 zł netto dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh (wzrost o 4 grosze w porównaniu z 2022 rokiem)
  •        9,54 zł netto dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh (wzrost o 8 groszy w porównaniu z 2022 rokiem)
  •         13,35 zł netto dla zużycia powyżej 2800 kWh (wzrost o 10 groszy w porównaniu z 2022 rokiem)
  •        Dla pozostałych odbiorców stawka opłaty mocowej będzie zależeć od ilości pobieranej energii elektrycznej  z sieci w określonych godzinach w ciągu dnia roboczego (od 7:00 do 21:59). Wyniesie 0,1024 zł/kWh (o 2 grosze mniej niż w 2022 roku).

 

Jak widać, stawki opłaty mocowej w 2023 roku (od 2,38 zł netto do 13,35 zł netto) są niemal identyczne jak w roku 2022 (od 2,37 zł netto do 13,25 zł netto).