Witamy w Reo.pl

Miło nam poinformować, że dnia 16 lutego 2022 r. rozpoczęła swoją działalność spółka Reo.pl - Rynek Energii Odnawialnej. Powstała ona poprzez wydzielenie ze spółki PGB Dystrybucja Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w zakresie obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym jak i detalicznym. Ponadto, Spółka pełni funkcję operatora handlowego i handlowo-technicznego, co wiążę się z bilansowaniem handlowym wytwórców, odbiorców i prosumentów.
Obrót energią odbywa się w oparciu o unikalną platformę, która połączy bezpośrednio odbiorców energii z jej wytwórcami.
Dzięki niej wytwórcy energii odnawialnej mogą zwiększać swoje przychody z produkowanej energii elektrycznej bez konieczności zatrudnienia profesjonalnego personelu, posiadania infrastruktury i środków finansowych niezbędnych do prowadzenia obrotu energią elektryczną, pozyskiwania klientów, prowadzenia rozliczeń z klientami, raportowania i odprowadzania wszelkich związanych z tym opłat. Odbiorcom pozwala zmniejszyć koszty zużywanej energii elektrycznej a prosumentom zwiększyć przychody ze sprzedaży energii z własnych instalacji.


Zadbaj z nami o stan środowiska naturalnego.
Dołącz do grona naszych klientów.