Innowacje kluczem do rozwoju – współpraca reo.pl i Antamion

 

Nowoczesne rozwiązania i przełomowe technologie, nowatorskie przedsięwzięcia wdrażane w życie i realizacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne – takie projekty interesują twórców platformy reo.pl. Dlatego z przyjemnością podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z firmą Antamion Sp. z o.o.  

Przedsiębiorstwo oferujące hiszpańską technologię fotowoltaicznych platform pływających specjalizuje się w montażu nowoczesnych, wydajnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych na powierzchniach zbiorników wodnych. Dzięki systemowi czwartej generacji, pływające instalacje fotowoltaiczne z powodzeniem spełniają swoje zadanie w różnych warunkach klimatycznych i mogą być umieszczane na rożnego typu śródlądowych zbiornikach wodnych, w szczególności na zbiornikach zaporowych przy elektrowniach wodnych, zbiornikach poeksploatacyjnych (pokopalniane, rekultywacyjne, itp.), zbiornikach przemysłowych, jeziorach, stawach, itd. 
Wykorzystanie naturalnych atutów przestrzennych w połączeniu z najnowszą technologią w celu generowania energii odnawialnej – tej działalności bardzo blisko do reo.pl! Łączą nas wspólne cele i idee promocji ekologii i zielonej energii, nowoczesnych rozwiązań i symbiozy ze środowiskiem naturalnym oraz mądrego korzystania z jego zasobów.  
Dzięki decyzji o współpracy – reo.pl i Antamion Sp. z o.o. będą mogli obopólnie korzystać z wymiany doświadczeń, poleceń i rekomendacji. Wszystko to na rzecz rozwoju obu biznesów.