Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku kupuje energię elektryczną na reo.pl. To kolejny podmiot, który dołączył w ostatnich dniach do grona naszych Klientów.
W szkole oprócz przedmiotów ogólnych, młodzi ludzie uczą się przedmiotów zawodowych jak np. hodowla lasu, ochrona lasu, botanika czy zoologia. Rola kształcenia w tych obszarach jest naszym zdaniem szczególnie ważna i tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako kluczowy partner, dzięki któremu szkoła będzie mogła korzystać z zielonej energii. Dla tego rodzaju podmiotów jesteśmy najlepszym wyborem, który pozwala na konsekwentne działania w aspektach związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dziękujemy za wybór naszej platformy. Jesteśmy przekonani, że to doskonały przykład dla innych szkół, nie tylko tych profilowo związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych.