Liczba korzystających z Reo.pl rośnie! Dołączył do nas EP Energo Mineral Sp. z o.o.

2022-09-05

Firmy, które w swoim DNA mają dbałość o środowisko to nasi naturalni partnerzy.


 

Firmy, które w swoim DNA mają dbałość o środowisko to nasi naturalni partnerzy. Cieszy zatem fakt, że do grona naszych Klientów dołączył EP Energo Mineral Sp. z o.o. – międzynarodowy ekspert w zakresie zagospodarowywania ubocznych produktów spalania, aktywnie działający w branży budowlanej i sektorze energetycznym. Na co dzień łączy realizację celów biznesowych z troską o aspekty ekologiczne - jest nam razem po drodze! Dziękujemy za zaufanie.

Zapraszamy do zakupów w 100%. Zielonej Energii na Reo.pl

 Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758