Szukasz efektywnego sposobu na pozyskanie i wykorzystanie energii odnawialnej?

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala firmom i instytucjom na korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekonomiczny, a przy tym dający wymierny efekt ekologiczny.

Przedmiotem Umów PPA jest bezpośredni zakup energii elektrycznej od wytwórcy produkującego energię z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Umowy te pozwalają więc na długoterminowe ustalenie stałej (lub stałej z indeksacją) ceny za energię elektryczną, co umożliwia osiągnięcie niższego kosztu zakupu energii w dłuższym okresie czasu i jednocześnie stabilizuje poziom tego kosztu.

Wybierz rodzaj umowy PPA dostosowany do konkretnych potrzeb i warunków

Umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreements)

Umowy cPPA

Umowa cPPA dotyczy fizycznych dostaw energii elektrycznej, realizowanych za pośrednictwem krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) , do którego przyłączony jest odbiorca i wytwórca. W takiej umowie ustalana jest ilość oraz cena energii, którą odbiorca będzie otrzymywał. Elementem takiej umowy często jest również bilansowanie dostaw i rozliczenia związane z przedmiotowym bilansowaniem.

Umowy vPPA (Virtual Power Purchase Agreements)

Umowy vPPA

vPPA to kontrakt finansowy powiązany z fizyczną umową sprzedaży energii elektrycznej, ale nie obejmujący fizycznej dostawy tej energii . Odbiorca ustala w umowie cenę za energię, jednak nie trafia ona do niego bezpośrednio. Odbiorca kupuje energię dostarczaną fizycznie w ramach odrębnej umowy, zaś vPPA zapewnia rozliczenie różnicowe, sprowadzające cenę zakupu energii elektrycznej dostarczanej fizycznie, do poziomu ceny uzgodnionej w ramach vPPA. Bilansowanie fizycznych dostaw jest poza taką umową.

Kalkulator PPA

Charakterystyka umów
w Reo.pl

 • Energia w 100% ze źródeł odnawialnych
 • Energia dostarczana na zasadach „as produce”
 • Elastyczny okres kontraktu: 10 – 15 lat
 • Reo.pl pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za całościową obsługę kontraktu, w tym w szczególności za bilansowanie handlowe
  i rozliczenia
 • Bilansowanie kontraktu realizowane jest również energią pochodzącą
  z OZE
 • Możliwość zawarcia kontraktu z ceną indeksowaną lub bez indeksacji
 • Możliwość zawarcia kontraktu w Euro lub PLN
 • Nadwyżki energii elektrycznej Reo.pl jako Podmiot Odpowiedzialny za bilansowanie odkupuje w całości
 
 

Co zyskujesz i dlaczego warto wybrać Umowy PPA w Reo.pl?

Wybierz sam wytwórcę, źródło pochodzenia, czas trwania umowy i wolumen jaki potrzebujesz. Zyskujesz:

 • Optymalizacja kosztów i bezpieczeństwo dostaw:
  Umowy PPA umożliwiają uzyskanie konkurencyjnych stawek za energię odnawialną, co przekłada się na znaczące oszczędności dla Twojej firmy. Dzięki stabilnym i długoterminowym umowom, masz pewność, że Twoje koszty energetyczne są przewidywalne
  i kontrolowane.
 • Zwiększenie niezależności energetycznej:
  Dzięki Umowom PPA, zyskujesz niezależność energetyczną. Możesz skorzystać z energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, co zapewnia stabilność dostaw i minimalizuje ryzyko związane z wahaniem cen energii na rynku.
 • Redukcja emisji CO2:
  Inwestując w energię odnawialną poprzez Umowy PPA, przyczyniasz się do redukcji emisji CO2 i wpływasz pozytywnie na środowisko.
 • Wizerunek firmy przyjaznej środowisku
  Możesz dumnie prezentować swoją firmę jako ekologicznego lidera, co ma coraz większe znaczenie dla klientów i partnerów biznesowych.
 • ESG (Environmental, Social, Governance)
  Wsparcie i dokumentowanie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju ESG.

Sprawdź ile zaoszczędzisz wybierając umowę PPA w Reo.pl

MWh
Farma wiatrowa 50%
50% Instalacja PV
Wszystkie wartości zilustrowane na wykresie oraz szacunkowe korzyści wynikające z zawarcia kontraktu PPA, bazują na obliczeniach szacunkowych i mają charakter wyłącznie informacyjny, i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Prezentowane informacje nie tworzą zobowiązania do zawarcia umowy ani nie mają mocy prawnie wiążącej bez osobnego, pisemnego porozumienia stron. Ostateczne warunki oraz zakres umowy powinny zostać ustalone w drodze negocjacji między stronami umowy na piśmie.

Twoja oszczędność w skali roku:

--

Zapytaj o ofertę

średnia cena za 1MWh

rynkowa
--
Kontrakt PPA
--
Pobór energii z PPA:
--
Niedobór energii:
--
Nadwyżka energii:
--

Przewidywany roczny bilans kontraktu PPA

Czekaj ...

Zawrzyj umowę PPA na korzystnych warunkach!

Nasi Doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania

tel. + 48 22 548 48 29
QR

Skontaktuj się z nami