Dokumenty do pobrania

Do pobrania

W tym dziale znajdziesz ważne dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DLA KLIENTÓW

Umowa sprzedaży energii elektrycznej (Odbiorcy)
496.51 KB
PDFpdf
OWU do umowy sprzedaży energii elektrycznej (Odbiorcy)
506.71 KB
PDFpdf
Umowa sprzedaży energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii (Wytwórcy)
517.28 KB
PDFpdf
OWU sprzedaż energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii (Wytwórcy)
437.39 KB
PDFpdf
Pełnomocnictwo Reo.pl
385.87 KB
PDFpdf
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G
581.23 KB
PDFpdf
Formularz odstąpienia od umowy
350.37 KB
PDFpdf
Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej 2020r.
4.67 MB
PDFpdf

OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII OZE

Cennik energii elektrycznej dla sprzedaży rezerwowej Reo.pl Sp. z o.o.
687.57 KB
PDFpdf
Oferta sprzedaży energii elektrycznej dla Grupy G Reo.pl Sp. z o.o.
610.19 KB
PDFpdf
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Reo.pl Sp z o.o.
431.61 KB
PDFpdf

INNE DOKUMENTY

Koncesja na obrót energią dla Reo.pl nr: OEE/815/70237/W/DRE/2014/ZJ do 31.12.2030r.
328.11 KB
PDFpdf
Struktura paliw 2022r
613.79 KB
PDFpdf
Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach przyłączeniowych odbiorców w roku 2022
312.72 KB
PDFpdf
Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach przyłączeniowych odbiorców w roku 2021
351.52 KB
PDFpdf
Środki poprawy efektywności energetycznej
381.03 KB
PDFpdf
Decyzja Prezesa URE dotycząca sprzedawcy zobowiązanego
711.64 KB
PDFpdf
Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758