Files to download

CUSTOMER DOCUMENTS

Umowa sprzedaży energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii (Wytwórcy)
627.62 KB
PDFpdf
OWU do umowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE
466.23 KB
PDFpdf
Umowa sprzedaży energii elektrycznej (Odbiorcy)
667.87 KB
PDFpdf
OWU do umowy sprzedaży energii elektrycznej
440.26 KB
PDFpdf
Pełnomocnictwo Reo.pl
422.76 KB
PDFpdf
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G
581.23 KB
PDFpdf
Formularz odstąpienia od umowy
350.37 KB
PDFpdf
Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej 2020r.
4.67 MB
PDFpdf

RES ENERGY SALE OFFER

Cennik energii elektrycznej dla sprzedaży rezerwowej Reo.pl Sp. z o.o.
687.57 KB
PDFpdf
Oferta sprzedaży energii elektrycznej dla Grupy G Reo.pl Sp. z o.o.
610.19 KB
PDFpdf
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Reo.pl Sp z o.o.
431.61 KB
PDFpdf

OTHER DOCUMENTS

Koncesja na obrót energią dla Reo.pl nr: OEE/815/70237/W/DRE/2014/ZJ do 31.12.2030r.
328.11 KB
PDFpdf
Struktura paliw 2021r
653.76 KB
PDFpdf
Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach przyłączeniowych odbiorców w roku 2021
351.52 KB
PDFpdf
Środki poprawy efektywności energetycznej
419.65 KB
PDFpdf
Decyzja Prezesa URE dotycząca sprzedawcy zobowiązanego
711.64 KB
PDFpdf