Zapewniamy profesjonalne usługi bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Jako uczestnik rynku bilansującego dysponujemy własną jednostką grafikową, która umożliwia nam świadczenie kompleksowych usług bilansowania. 

Nasza oferta obejmuje nie tylko standardowe bilansowanie handlowe kontraktów energii elektrycznej opartych na grafikach dobowo-godzinowych, ale również elastyczne formy bilansowania, obejmujące dostosowanie indywidualnych algorytmów rozliczeniowych. 

Nasza elastyczność pozwala nam bilansować jednostki wytwórcze z rozproszonymi punktami poboru energii, podłączonymi w różnych miejscach sieci OSD, co pozwala tworzyć wirtualne elektrownie, modele autokonsumpcji oraz wirtualne magazynowanie energii.

Nasza oferta skierowana jest do uczestników rynku energii elektrycznej, obejmując odbiorców końcowych, odbiorców przemysłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych OSDn oraz wytwórców energii elektrycznej 
z OZE. 

 
 

Dodatkowo świadczymy usługi bilansowania handlowego w zakresie:

  • Bilansowanie kontraktów handlowych na podstawie grafików dobowo-godzinowych.
  • Bilansowanie obrotu podmiotów uczestniczących na rynkach TGE -  Towarowej Giełdy Energii.
  • Bilansowanie jednostek wytwórczych z własnymi lub obcymi punktami poboru energii.
  • Bilansowanie sieci dystrybucyjnych OSDn.
  • Bilansowanie mikroinstalacji OZE, korzystniejsze w określonych przypadkach niż system tzw. „opustów”.
  • Bilansowanie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.
  • Bilansowanie instalacji wytwórczych z własnymi punktami poboru w formule bez przychodowej dla Klienta.

Zaufali nam