Rynek Energii Odnawialnej Reo.pl

Gwarantujemy 100% Zielonej Energii

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizującą się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Należymy do grupy kapitałowej EnercoNet, która wraz z zrzeszonymi spółkami wytwórczymi ma znaczący, przekraczający 0,7 TWh rocznie, udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce. Działamy na rynku polskim od 2007 roku. Posiadamy Koncesję na obrót energią elektryczną.

 
 

Wiedza i doświadczenie

REO to unikalna Platforma dla odbiorców i wytwórców do bezpośredniego obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Dostarczamy na rynek krajowy i międzynarodowy innowacyjne technologie wspierające produkcję zielonej energii.

Rynek Energii Odnawialnej Reo.pl

W oparciu o wieloletnie doświadczenia i wiedzę w zakresie obrotu energią stworzyliśmy unikalną platformę, która łączy odbiorców energii z wytwórcami z pominięciem giełdy towarowej.

Dzięki niej wytwórcy energii OZE mogą zwiększać swoje przychody bez konieczności zatrudnienia wykwalifikowanego personelu i środków finansowych do prowadzenia obrotu energią elektryczną, prowadzenia rozliczeń z klientami, raportowania i odprowadzania wszelkich związanych z tym opłat.

Odbiorcom pozwala zmniejszyć koszty zużywanej energii elektrycznej a prosumentom zwiększyć przychody ze sprzedaży energii z własnych instalacji.

Zobacz film: Jak działa Reo.pl i co zyskujesz?

 

Aktualności

Wszystko co dzieje się wokół firmy

Zaufali nam

Wspólnie z naszymi Klientami zredukowaliśmy emisję CO2
o 25 547,07 tony


Dołącz do Rynku Energii Odnawialnej. Dowiedz się jak zarabiać na energii ze źródeł odnawialnych

Skontaktuj się z nami