Reo
Rynek Energii Odnawialnej

Łączymy wytwórców i odbiorców zielonej energii, aby w 100% zielona energia mogła
trafiać do każdego biznesu!

Gwarantujemy 100%
Zielonej Energii

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizującą się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Należymy do grupy kapitałowej EnercoNet, która wraz z zrzeszonymi spółkami wytwórczymi ma znaczący, przekraczający 0,7 TWh rocznie, udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce. Działamy na rynku polskim od 2007 roku. Posiadamy Koncesję na obrót energią elektryczną.

Nagłówek

Co zyskują użytkownicy platformy?

Odbiorcy mają możliwość obniżenia kosztów zużywanej energii elektrycznej. Platforma umożliwia bezpośredni zakup energii elektrycznej od dowolnych wytwórców, na indywidualnie uzgodnionych warunkach handlowych, na dowolny okres. Odbiorcy mogą wybierać pochodzenie energii elektrycznej (woda, wiatr, biomasa, PV).

Rozliczanie transakcji i bilansowanie odbywają się za pośrednictwem operatora platformy. W Reo.pl masz 100% gwarancji dostaw zielonej energii.

Wiedza i doświadczenie

REO to unikalna Platforma dla odbiorców i wytwórców do bezpośredniego obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Dostarczamy na rynek krajowy i międzynarodowy innowacyjne technologie wspierające produkcję zielonej energii.

Jak działa Platforma Reo i co zyskujesz?

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758