Jeśli jesteś Prosumentem sprawdź ile zarobisz na nadwyżkach wyprodukowanej energii

MWh
kW

Zarobisz w ciągu 12 miesięcy:

--

Czekaj ...

Jakie warunki powinien spełnić Prosument aby zarabiać na sprzedaży energii elektrycznej na reo.pl?

  • posiada osobowość prawną czyli prowadzi działalność gospodarczą z wpisem do KRS,
  • ma zainstalowany licznik dwukierunkowy lub dwa liczniki rejestrujące pobór i oddaną do sieci energię elektryczną,
  • produkuje energię elektryczną przewyższającą o 50% zużycie na potrzeby własne.
Pobierz instrukcje dla Prosumenta

Dołącz do Rynku Energii Odnawialnej. Dowiedz się jak zarabiać na energii ze źródeł odnawialnych

Skontaktuj się z nami