Jak kupować i sprzedawać energię na Reo.pl?

1. Załóż swoje konto na Reo.pl. Kliknij „Zarejestruj się” i przejdź do formularza. Wypełnij wszystkie wymagane pola, zapoznaj się z regulaminem i zatwierdź odpowiednie zgody. Wyślij formularz rejestracyjny. Na twój adres mailowy, podany przy rejestracji przyślemy link aktywacyjny. Kliknij na link w mailu i przejdź do Reo.pl. (jeśli nie możesz znaleźć maila z linkiem aktywacyjnym w swojej skrzynce, sprawdź czy nie trafił on do spamu).

 

 

2. Jeśli masz już konto na Reo.pl. zaloguj się używając maila i hasła podanego przy rejestracji konta. Jeśli nie pamiętasz hasła skorzystaj z opcji „Zapomniałeś hasła” aby otrzymać link do zmiany hasła na adres mailowy podany przy rejestracji. W razie problemów z logowaniem skontaktuj się z naszym Zespołem za pośrednictwem ogólnego formularza kontaktowego na stronie „Kontakt”.


 

3. Jeśli zalogowałeś się na stronie Reo.pl, masz już dostęp do ofert i możesz wystawić swoje oferty. W panelu "Moje konto" widoczne są wszystkie zarezerwowane i wystawione oferty. Sprawdź klikając w menu głównym na „Moje konto”. 

4. W panelu „Moje Konto” prezentowane są wszystkie oferty, które zarezerwowałeś oraz te, które wystawiłeś. 


 

5. Wystawioną ofertę możesz edytować i zmieniać w zależności od potrzeb i sytuacji rynkowej pod warunkiem, że inny klient nie zarezerwuje jej wcześniej.


 

6. W panelu „Moje konto” masz możliwość zmiany hasła, sprawdzenia swoich danych, możesz również wylogować się. 

7. Jeśli chcesz kupić energię elektryczną (jesteś odbiorcą), wejdź na zakładkę "Kup energię" i wybierz jedną lub kilka ofert z tabeli wytwórców. Naciśnięcie „Zarezerwuj” – otwiera moduł z opcją wyboru ilości wolumenu (MWh) danej oferty. Po wpisaniu wolumenu i zatwierdzeniu, otrzymujesz podsumowanie rezerwacji. Nasz Zespół skontaktuje się z tobą, aby podpisać umowę i dopełnić wszelkich formalności.


 

8. Jesteś odbiorcą i nie znalazłeś oferty kupna u wytwórców? Możesz wystawić swoją ofertę na zakup energii elektrycznej. Wybierz „+Dodaj swoją ofertę” i zdefiniuj swoje potrzeby – uzupełnij wolumen, termin kontraktu, rodzaj energii i cenę za jaką chcesz kupować energię. Twoja oferta pojawi się w tabeli dla wytwórców- „Sprzedaj energię” oraz w panelu „Moje konto”. Jeśli oferta zostanie zarezerwowana przez wytwórcę, skontaktujemy się z tobą aby podpisać umowę i dopełnić wszelkich formalności.


 

9. Jeśli chcesz sprzedać energię, (jesteś wytwórcą  lub prosumentem), wejdź w zakładkę "Sprzedaj energię" i wybierz jedną lub kilka ofert z tabeli odbiorców. Naciśnięcie „Zarezerwuj” – otwiera moduł z opcją wyboru ilości wolumenu (MWh) danej oferty. Po wpisaniu wolumenu i zatwierdzeniu otrzymujesz podsumowanie rezerwacji. Nasz Zespół skontaktuje się z tobą, aby podpisać umowę i dopełnić wszelkich formalności.


10. Jesteś wytwórcą lub prosumentem i nie znalazłeś oferty sprzedaży u odbiorców? Możesz wystawić swoją ofertę na sprzedaż energii elektrycznej. Wybierz „Dodaj swoją ofertę” i zdefiniuj możliwości wytwórcze – uzupełnij wolumen, termin kontraktu, rodzaj energii i cenę za jaką chcesz sprzedać energię. Twoja oferta pojawi się w tabeli dla odbiorców - „Kup energię” oraz w panelu „Moje konto”. Jeśli oferta zostanie zarezerwowana przez odbiorcę, skontaktujemy się z tobą aby podpisać umowę i dopełnić wszelkich formalności.


 

11. Wystawianie własnych ofert, rezerwacje istniejących, zmiany parametrów własnych ofert są potwierdzane mailowo przez portal Reo.pl.
Przykładowy mail:


 

Rejestracja i zakładanie konta na Reo.pl

1. Załóż swoje konto na Reo.pl. Kliknij „Zarejestruj się” i przejdź do formularza. Wypełnij wszystkie wymagane pola, zapoznaj się z regulaminem i zatwierdź odpowiednie zgody. Wyślij formularz rejestracyjny. Na twój adres mailowy, podany przy rejestracji przyślemy link aktywacyjny. Kliknij na link w mailu i przejdź do Reo.pl. (jeśli nie możesz znaleźć maila z linkiem aktywacyjnym w swojej skrzynce, sprawdź czy nie trafił on do spamu).

 

2. Jeśli masz już konto na Reo.pl. zaloguj się używając maila i hasła podanego przy rejestracji konta. Jeśli nie pamiętasz hasła skorzystaj z opcji „Zapomniałeś hasła” aby otrzymać link do zmiany hasła na adres mailowy podany przy rejestracji. W razie problemów z logowaniem skontaktuj się z naszym Zespołem za pośrednictwem ogólnego formularza kontaktowego na stronie „Kontakt”.


 

3. Jeśli zalogowałeś się na stronie Reo.pl, masz już dostęp do ofert i możesz wystawić swoje oferty. W panelu "Moje konto" widoczne są wszystkie zarezerwowane i wystawione oferty. Sprawdź klikając w menu głównym na „Moje konto”.


 

4. W panelu „Moje Konto” prezentowane są wszystkie oferty, które zarezerwowałeś oraz te, które wystawiłeś. 


 

5. Wystawioną ofertę możesz edytować i zmieniać w zależności od potrzeb i sytuacji rynkowej pod warunkiem, że inny klient nie zarezerwuje jej wcześniej. 


 

6. W panelu „Moje konto” masz możliwość zmiany hasła, sprawdzenia swoich danych, możesz również wylogować się. 

Jestem odbiorcą energii

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty bilansowania handlowego i fizycznego realizacji kontraktów zawartych między wytwórcami i odbiorcami, wynikające z różnic między krzywymi produkcji i poboru występujących w każdej godzinie, każdego okresu trwania kontraktu.

Jeśli chcesz otrzymać ofertę na zakup zielonej energii, zarejestruj się na Reo.pl i wybierz ofertę wytwórców lub wystaw własną ofertę na zakup energii. Możesz również wysłać zapytanie na adres:

sprzedaz@reo.pl

Przygotuj poniższe informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty cenowej:

 • Do kiedy obowiązuje Twoja aktualna umowa sprzedaży energii elektrycznej?   
 • Ile energii elektrycznej zużywasz miesięczne (w przypadku zmiennego zużycia podaj informację o zużyciu rocznym)?  
 • Jaką posiadasz obecnie grupę taryfową?           
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Czy powyższe zużycie odnosi się do wszystkich punktów PPE?  
 • Czy zamierzasz w ciągu roku zmniejszyć bądź zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną?
 • Czy posiadasz własne źródło wytwarzania energii elektrycznej z OZE? Jeśli tak, to jaka jest moc i typ tej instalacji?

Pamiętaj!

Sprawdź okres wypowiedzenia umowy u aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej.

Zmiana sprzedawcy trwa 21 dni, Reo.pl zajmuje się wszelkimi formalnościami. Wystarczy, że otrzymamy podpisane pełnomocnictwo.

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną dokonywane są na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, dostarczonych przez OSD, w przyjętym okresie rozliczeniowym lub według prognozowanego zużycia energii elektrycznej dla Odbiorcy.

Opłata kogeneracyjna jest to część opłaty dystrybucyjnej i niezwiązana jest ona z zakupem energii elektrycznej. Środki te są przeznaczane na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji.

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur prosimy zgłaszać na adres e-mail: reo@reo.pl

Umowy z klientami podpisujemy elektronicznie. Do wyboru masz trzy możliwości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpisanie dokumentu przez profil zaufany lub przez platformę Autenti.

Fakturę można opłacić w dowolny sposób, korzystając z bankowości elektronicznej lub tradycyjnego przelewu pocztowego. Numer konta oraz termin płatności znajduje się na fakturze.

Opłata OZE jest to część opłaty dystrybucyjnej i niezwiązana jest ona z zakupem energii elektrycznej. Środki te są przeznaczane na wsparcie odnawailnych źródeł energii.

Informację o płatnościach, aktualnym saldzie otrzymasz za pośrednictwem poczty email. Pytania dotyczące salda prosimy kierować na adres reo@reo.pl

Faktury będą wysyłane przez Reo.pl raz na miesiąc lub w innych ustalonych przez strony okresach. Otrzymasz je w wersji elektronicznej na podany przy rejestracji adres e-mail.

Przykładowa faktura odbiorcy energii elektrycznej

REO wzór faktura odbiorcy energii

Odbiorca rozliczany jest według rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Odbiorca powinien jak najdokładniej oszacować swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w całym okresie trwania kontraktu. Jeśli przekroczysz ilość energii elektrycznej wskazanej w wybranej przez Ciebie ofercie, to pobrana przez Ciebie nadwyżka będzie rozliczana po cenach rynkowych. Gwarantujemy zbilansowanie Twojego kontraktu.

Odbiorca rozliczany jest według rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Odbiorca powinien jak najdokładniej oszacować swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w całym okresie trwania kontraktu. Niewykorzystana ilość energii elektrycznej wskazanej w wybranej przez Ciebie ofercie, zostanie zbilansowana przez Reo.pl

 

Reo.pl podstawowo proponuje dwa warianty ofert dla firm:

• Wariant I

Rozliczanie w oparciu o aktualne notowania Towarowej Giełdy Energii (RDN). Cena za energię kształtowana jest przez uczestników rynku energii. Oferta polecana dla firm, w których zużycie energii jest nierównomierne lub nie do końca przewidywalne w czasie. Bilansowanie odbywa się po stronie Sprzedawcy (ryzyko rozbieżności pomiędzy wolumenem energii szacowanym przez odbiorcę a finalnie przez niego zużytym).

• Wariant II

Stała cena energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy zabezpiecza biznes przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej na giełdzie. Umożliwia przewidzenia wysokości rachunków za energię.

Jeśli zdecydowałeś się dołączyć do Nas to musimy zgłosić „procedurę zmiany sprzedawcy” (niezależnie czy jesteś wytwórcą czy odbiorcą), która zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym trwa 21 dni. Dodatkowo dla wytwórcy przeprowadzimy również zmianę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB). Jeśli kontynuujesz korzystanie z platformy Reo.pl Twoja umowa może wejść w życie nawet następnego dnia. Wszystkie formalności przeprowadzimy za Ciebie, a Twoja umowa wejdzie w życie z początkiem następnego miesiąca po skutecznej procedurze zmiany sprzedawcy.

Umowa jest zawierana z Reo.pl i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, lecz nie wcześniej niż po przeprowadzeniu skutecznej procedury zmiany Sprzedawcy, która zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym trwa 21 dni. Wszystkie formalności przeprowadzimy za Ciebie, a Twoja umowa wejdzie w życie z początkiem następnego miesiąca po skutecznej procedurze zmiany sprzedawcy. Jeśli kontynuujesz korzystanie z platformy Reo.pl Twoja umowa może wejść w życie nawet następnego dnia.

Na platformie Reo.pl sprzedajemy tylko zieloną energię, która pochodzi od wytwórców, którzy posiadają własne instalacje OZE.

Energia elektryczna jest sprzedawana za pośrednictwem Reo.pl z gwarancjami pochodzenia OZE. To dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii.

Reo.pl posiada również własny znak jakości i 100% gwarancji pochodzenia energii OZE, który udostępnia swoim klientom.

Awarię sieci należy zgłosić pod numerem alarmowym 991. Bezpłatny numer telefonu Pogotowia Energetycznego do zgłaszania awarii zasilania działa całą dobę, 365 dni w roku, dla wszystkich mieszkańców Polski – bez względu na teren działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Za niedostarczenie energii nigdy nie odpowiada sprzedawca, a dystrybutor.

Sprzedawca rezerwowy jest to sprzedawca, który posiada umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest odbiorca i posiada on opublikowany cennik sprzedaży rezerwowej. Jeżeli stracisz swojego sprzedawcę automatycznie sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sprzedawcy rezerwowego. Należy jednak pamiętać o wysokich cenach energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej, nie jest bowiem nigdzie uregulowana ich wysokość. Stąd też ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są kilkukrotnie wyższe, niż przy zwykłej sprzedaży energii. Ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są publikowane przez sprzedawców rezerwowych na ich stronach internetowych. 

Energię dostarczy ci sprzedawca rezerwowy. Sprzedażą rezerwową jest sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

Rynek Energii Odnawialnej – Reo.pl to ekspert w dziedzinie obrotu energią elektryczną, pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki Polska Grupa Biogazowa i Enerco, produkujące zieloną energię w oparciu o własne biogazownie, farmy PV i instalacje wiatrowe. Działamy na rynku polskim od 2007 roku. 

Polska Grupa Biogazowa jest liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce oraz dostawcą na rynki międzynarodowe innowacyjnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne, wspierające produkcję zielonej energii.

Gwarancje pochodzenia mają na celu udowodnienie i zagwarantowanie energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Informują odbiorcę o typie instalacji wykorzystanej do produkcji, źródle energii (woda, wiatr, biomasa, słońce).

Gwarancje pochodzenia mogą być odsprzedawane przez wytwórcę. Mogą one być również przedmiotem handlu transgranicznego. Państwa stosujące gwarancje prowadzą ich rejestry.

Obecny sposób wydawania gwarancji budzi wiele zastrzeżeń. Przepisy pozwalają na wirtualny zakup zielonej energii elektrycznej, tzn. oddzielonej od rzeczywistego produktu fizycznego. Sprzedawca ekologicznej energii może pozyskać swoją energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych i za pomocą zakupionych gwarancji pochodzenia sprawi, że będzie ona zielona.

Dobrym rozwiązaniem jest zakup energii od sprzedawcy, który posiada własne instalacje wytwórcze lub ma podpisane umowy na odkup energii OZE z wytwórcami i posiada odpowiedni wolumen energii na pokrycie naszego zapotrzebowania.

Zielona energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, biomasa lub słońce. Przy produkcji energii nie ma emisji spalin, dwutlenku węgla i innych odpadów, zatem jest przyjazna dla środowiska. Polska Grupa Biogazowa i Reo.pl gwarantuje w 100% pochodzenie energii OZE. Jesteśmy liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce. Posiadamy własną infrastrukturę umożliwiającą wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu i wiatru.

Zielona energia to potoczna nazwa energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Do potwierdzenia źródła energii wykorzystuje się gwarancje pochodzenia. Nie dają one jednak pewności, że energia kupiona przez sprzedawcę na giełdzie w danym momecie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość sprzedawców nie posiada własnych instalacji wytwórczych i zakupuje energię na giełdzie, potwierdzając jej pochodzenie odowiednią gwarancją. Chcąc mieć pewność, że zakupiona energia pochodzi ze źródeł odnawialnych warto podpisać umowę ze sprzedawcą, który posiada własną infrastrukturę wytwórczą lub który odkupuje zieloną energię bezpośrednio od jej wytwórców.

Jestem wytwórcą energii

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty bilansowania handlowego i fizycznego realizacji kontraktów zawartych między wytwórcami i odbiorcami, wynikające z różnic między krzywymi produkcji i poboru występujących w każdej godzinie, każdego okresu trwania kontraktu.

Warunki sprzedaży energii z OZE na Reo.pl.

Powinieneś posiadać status Wytwórcy energii elektrycznej i mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Sam odkup energii będzie możliwy jeśli posiadasz licznik jednokierunkowy.
Jeśli masz licznik dwukierunkowy sam zakup przez nas energii elektrycznej jest niemożliwy. Wtedy zawrzemy z Tobą  umowę na zakup i sprzedaż energii elektrycznej.

Poniżej zbiór niezbędnych danych do przygotowania oferty:

 • Informacje dotyczące sprzedaży energii elektrycznej
 • Do kiedy obowiązuje Twoja aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej?   
 • Ile energii elektrycznej zużywasz miesięczne (w przypadku zmiennego zużycia podaj informację o zużyciu rocznym)?  
 • Jaką posiadasz obecnie grupę taryfową?           
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Czy powyższe zużycie odnosi się do wszystkich punktów PPE?  
 • Czy zamierzasz w ciągu roku zmniejszyć bądź zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną?   
 • Czy posiadasz własne źródło wytwarzania energii elektrycznej z OZE? Jeśli tak, to jaka jest moc i typ tej instalacji?
 • Informacje dotyczące zakupu energii elektrycznej
 • Jaki posiadasz typ instalacji?    
 • Jak jest moc Twojej instalacji? 
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Jakie jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własnej instalacji?     

Rynek Energii Odnawialnej – Reo.pl to ekspert w dziedzinie obrotu energią elektryczną, pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki Polska Grupa Biogazowa i Enerco, produkujące zieloną energię w oparciu o własne biogazownie, farmy PV i instalacje wiatrowe. Działamy na rynku polskim od 2007 roku. 

Polska Grupa Biogazowa jest liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce oraz dostawcą na rynki międzynarodowe innowacyjnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne, wspierające produkcję zielonej energii.

Przykładowa faktura prosumenta / wytwórcy

REO wzór faktura odbiorcy energii

Umowy z klientami podpisujemy elektronicznie. Do wyboru masz trzy możliwości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpisanie dokumentu przez profil zaufany lub przez platformę Autenti.

Informację o płatnościach, aktualnym saldzie otrzymasz za pośrednictwem poczty email. Pytania dotyczące salda prosimy kierować na adres reo@reo.pl

Po rezerwacji wybranej oferty otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji. Następnie w ciągu 24 h (nie wliczając weekendów i dni świątecznych) skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i przekaże Ci wszystkie niezbędne informację oraz prześle umowę do podpisania. Umowę będzie w formie elektronicznej, a jej podpisanie będzie możliwe za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Platformy Autenti® – wybór zależy od Ciebie. Na podpisanie umowy i jej odesłanie do Doradcy masz 48 h. Następnie po weryfikacji umowy przez Zespół Reo.pl otrzymasz potwierdzenie zakończenia formalności oraz umowę podpisaną również przez Nas.

Energię, którą wyprodukujesz i wprowadzisz do sieci dystrybucyjnej zostanie rozliczona po cenie rynkowej lub po cenie z wybranej oferty na platformie Reo.pl.

Wytwórca rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Należy jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu. Reo.pl zbilansuje różnicę.

Jeśli wyprodukujesz większą ilość energii elektrycznej niż wskazałeś w ofercie, to wyprodukowana przez Ciebie nadwyżka będzie rozliczana po ustalonej cenie. Gwarantujemy zbilansowanie Twojego kontraktu.

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur prosimy zgłaszać na adres e-mail: reo@reo.pl

Jestem prosumentem

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty bilansowania handlowego i fizycznego realizacji kontraktów zawartych między wytwórcami i odbiorcami, wynikające z różnic między krzywymi produkcji i poboru występujących w każdej godzinie, każdego okresu trwania kontraktu.

Prosumentem jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach o mocy do 50Kw.

Jeśli jesteś Prosumentem i chcesz sprzedawać wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 1. Sprawdź na naszym kalkulatorze czy w Twoim przypadku sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej będzie opłacalna (wytwarzanie powinno być średnio o 50% wyższe niż zużycie).
 2. Niezbędny jest status Wytwórcy (każdy Prosument ma możliwość odejścia od systemu prosumenckiego). Jeżeli chciałbyś zmienić zasady rozliczeń z obecnym  sprzedawcą i odejść od systemu opustów lub net-bilingu, będzie to oznaczało, że:
  • wytwarzanie energii elektrycznej stanowić będzie działalność gospodarczą (spełnione zostaną bowiem wszelkie przesłanki działalności tzn. prowadzone działania będą miały zorganizowany charakter zarobkowy, wykonywany we własnym imieniu i w sposób ciągły);
  • nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej będą stanowiły przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym;
 3. Jeżeli posiadasz obecnie umowę kompleksową, to odejście od statusu prosumenta implikuje konieczność rozdzielenia umowy kompleksowej na umowę sprzedaży oraz umowę dystrybucyjną (przepis art. 4 ust. 3 lub art. 4 ust. 4a OZE stanowi wprost o możliwości zawarcia umowy kompleksowej).
 4. Aby sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, musisz posiadać  działalność gospodarczą. Może to być każda forma działalności gospodarczej, zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza oraz forma innych spółek, w tym kapitałowych.
  Jak założyć działalność gospodarczą?
  Jeśli masz przygotowane wszystkie potrzebne informacje, nie musisz wychodzić z domu, żeby założyć swoją firmę. Wystarczy tylko włączyć komputer i wszystkie formalności załatwić przez Internet. Bez trudu sobie z tym poradzisz. Złożenie wniosku nic nie kosztuje.
  Jak to zrobić?
  • Wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl.
  • W prawym górnym rogu witryny kliknij „zaloguj", a następnie „załóż nowe konto przedsiębiorcy". Dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku.
  • Określ sposób weryfikacji tożsamości – najlepszy to Profil Zaufany.
  • Wypełnij elektroniczny wniosek – na stronie znajdziesz prosty przewodnik oraz pytania pomocnicze.
  • Wyślij wniosek. Potwierdzenie jego złożenia otrzymasz na podany adres e-mail. W ciągu jednego dnia roboczego dane firmy zostaną wpisane do CEIDG, dzięki czemu będziesz mógł rozpocząć działalność. Zostaną również automatycznie przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Co wpisać w PKD żeby móc się rozliczać jako Wytwórca?
  Jeśli zakładasz nową działalność gospodarczą w PKD powinno się znaleźć: 35.11.Z. Jeśli posiadasz już działalność gospodarczą z wpisanym innym PKD nie masz obowiązku zmiany kodu PKD w przypadku sprzedaży energii elektrycznej ze swojej instalacji.
 6. Podmiot sprzedający energię wytwarzaną we własnym zakresie np. z paneli fotowoltaicznych, prowadzi, jako producent, działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji sprzedaż energii przez taką osobę stanowi czynność opodatkowaną VAT, co do zasady według stawki 23%.
  Jednakże w sytuacji, gdy łączna wartość sprzedaży objętej przepisami ustawy o VAT  nie przekroczy progu 200.000 zł rocznie (w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, próg ten jest niższy, proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w danym roku), podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT.
  Przy czym jeśli podatnik poza sprzedażą energii wykonuje inne czynności objęte zakresem opodatkowania VAT (czyli co do zasady prowadzi inną działalność gospodarczą albo np. wynajmuje lokal inny niż mieszkalny), dla ustalenia, czy został przekroczony próg 200.000 zł należy uwzględniać nie tylko obrót ze sprzedaży energii, ale również obrót z pozostałej działalności.
 7. Wytwórca nie będzie płatnikiem podatku akcyzowego. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega sprzedaż energii na rzecz nabywcy końcowego, natomiast nie podlega mu sprzedaż energii na rzecz podmiotu niebędącego nabywcą końcowym.

Jeśli chcesz poznać aktualną ofertę na zakup energii elektrycznej zarejestruj się na Reo.pl i wybierz ofertę odbiorców lub wystaw swoją ofertę sprzedaży energii. Możesz również wysłać zapytanie na adres sprzedaz@reo.pl.

Przygotuj następujące dane:

 • Jaki posiadasz typ instalacji?    
 • Jaka jest moc Twojej instalacji? 
 • Ilość punktów PPE posiadasz? 
 • Jakie jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własnej instalacji?     

Rynek Energii Odnawialnej – Reo.pl to ekspert w dziedzinie obrotu energią elektryczną, pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki Polska Grupa Biogazowa i Enerco, produkujące zieloną energię w oparciu o własne biogazownie, farmy PV i instalacje wiatrowe. Działamy na rynku polskim od 2007 roku. 

Polska Grupa Biogazowa jest liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce oraz dostawcą na rynki międzynarodowe innowacyjnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne, wspierające produkcję zielonej energii.

Umowy z klientami podpisujemy elektronicznie. Do wyboru masz trzy możliwości: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpisanie dokumentu przez profil zaufany lub przez platformę Autenti.

Awarię sieci należy zgłosić pod numerem alarmowym 991. Bezpłatny numer telefonu Pogotowia Energetycznego do zgłaszania awarii zasilania działa całą dobę, 365 dni w roku, dla wszystkich mieszkańców Polski – bez względu na teren działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Za niedostarczenie energii nigdy nie odpowiada sprzedawca, a dystrybutor.

Przykładowa faktura prosumenta / wytwórcy

REO wzór faktura odbiorcy energii

Faktury będą wysyłane przez Reo.pl raz na miesiąc lub w innych okresach ustalonych przez strony. Otrzymasz je w wersji elektronicznej, wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.

Informację o płatnościach, aktualnym saldzie otrzymasz za pośrednictwem poczty email. Pytania dotyczące salda prosimy kierować na adres reo@reo.pl

Fakturę można opłacić w dowolny sposób, korzystając z bankowości elektronicznej lub tradycyjnego przelewu pocztowego. Numer konta oraz termin płatności znajduje się na fakturze.

Po rezerwacji wybranej oferty otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji. Następnie w ciągu 24 h (nie wliczając weekendów i dni świątecznych) skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i przekaże Ci wszystkie niezbędne informację oraz prześle umowę do podpisania. Umowę będzie w formie elektronicznej, a jej podpisanie będzie możliwe za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Platformy Autenti® – wybór zależy od Ciebie. Na podpisanie umowy i jej odesłanie do Doradcy masz 48 h. Następnie po weryfikacji umowy przez Zespół Reo.pl otrzymasz potwierdzenie zakończenia formalności oraz umowę podpisaną również przez Nas.

Energię, którą wyprodukujesz i wprowadzisz do sieci dystrybucyjnej zostanie rozliczona po cenie rynkowej lub po cenie z wybranej oferty na platformie Reo.pl.

Wytwórca rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Należy jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu. Reo.pl zbilansuje różnicę.

Jeśli wyprodukujesz i wprowadzisz do sieci dystrybucyjnej więcej energii elektrycznej niż ilość wskazana w kontrakcie, to zapłacimy Ci za nią po ustalonej przez strony cenie.

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur prosimy zgłaszać na adres e-mail: reo@reo.pl

Po rezerwacji wybranej oferty otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji. Następnie w ciągu 24 h (nie wliczając weekendów i dni świątecznych) skontaktuje się z Tobą nasz Doradca i przekaże Ci wszystkie niezbędne informację oraz prześle umowę do podpisania. Umowę będzie w formie elektronicznej, a jej podpisanie będzie możliwe za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Platformy Autenti® – wybór zależy od Ciebie. Na podpisanie umowy i jej odesłanie do Doradcy masz 48 h. Następnie po weryfikacji umowy przez Zespół Reo.pl otrzymasz potwierdzenie zakończenia formalności oraz umowę podpisaną również przez Nas. 

Umowa z Reo.pl obejmuje sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne Prosumenta oraz odkup nadwyżek energii elektrycznej, wytworzonej w instalacji prosumenta. W przypadku, gdy zarówno produkujesz energię jak i ją zużywasz, to co miesiąc otrzymasz od Nas fakturę na ilość energii, którą pobrano oraz jeśli zdecydujesz się na Naszą usługę samofakturowania, otrzymasz od Nas drugą fakturę (wystawioną przez Nas w Twoim imieniu) za energię wprowadzoną do sieci – za tę fakturę My płacimy Tobie.

Prosument rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Prosument powinien jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu.

Prosument rozliczany jest według rzeczywistej produkcji energii elektrycznej, przy zastosowaniu cen i stawek opłat określonych w Umowie. Prosument powinien jak najdokładniej oszacować wolumen produkcji energii elektrycznej w całym okresie trwania kontraktu. Reo.pl odkupi nadwyżkę wyprodukowanej energii.

Zmiana sprzedawcy

Jeśli zdecydowałeś się dołączyć do Nas to musimy zgłosić „procedurę zmiany sprzedawcy” (niezależnie czy jesteś wytwórcą czy odbiorcą), która zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym trwa 21 dni. Dodatkowo dla wytwórcy przeprowadzimy również zmianę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB). Jeśli kontynuujesz korzystanie z platformy Reo.pl Twoja umowa może wejść w życie nawet następnego dnia. Wszystkie formalności przeprowadzimy za Ciebie, a Twoja umowa wejdzie w życie z początkiem następnego miesiąca po skutecznej procedurze zmiany sprzedawcy.

Energię dostarczy ci sprzedawca rezerwowy. Sprzedażą rezerwową jest sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

Sprzedawca rezerwowy jest to sprzedawca, który posiada umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest odbiorca i posiada on opublikowany cennik sprzedaży rezerwowej. Jeżeli stracisz swojego sprzedawcę automatycznie sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sprzedawcy rezerwowego. Należy jednak pamiętać o wysokich cenach energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej, nie jest bowiem nigdzie uregulowana ich wysokość. Stąd też ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są kilkukrotnie wyższe, niż przy zwykłej sprzedaży energii. Ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są publikowane przez sprzedawców rezerwowych na ich stronach internetowych. 

Awarię sieci należy zgłosić pod numerem alarmowym 991. Bezpłatny numer telefonu Pogotowia Energetycznego do zgłaszania awarii zasilania działa całą dobę, 365 dni w roku, dla wszystkich mieszkańców Polski – bez względu na teren działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Za niedostarczenie energii nigdy nie odpowiada sprzedawca, a dystrybutor.

Tak. Zmiana sprzedawcy jest procedurą bezpłatną. Procedury są uproszczone i ograniczają się do przekazania pełnomocnictwa nowemu dostawcy, który załatwia za nas formalności. Czas trwania całego procesu to 21 dni.

Sprzedawca to podmiot odpowiedzialny za sprzedaż energii, który korzysta z infrastruktury operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprzedawcę energii możesz zmienić.

Dostawcą energii elektrycznej jest operator systemu dystrybucyjnego (OSD).

Cena jest ważnym czynnikiem wyboru sprzedawcy, ale warto postawić na zieloną energię. Świadomość ekologiczna powinna być ważnym elementem procesu decyzyjnego związanego z ze zmianą sprzedawcy energii. Wybór Reo.pl i Polskiej Grupy Biogazowej, które inwestują w infrastrukturę do produkcji energii z OZE, oznacza wsparcie dla działań proekologicznych.

Przygotuj faktury z ostatniego roku
Porównaj zużycie w okresie letnim i zimowym. Sprawdź jak wygląda pobór mocy w ciągu doby i w tygodniu.

Wybierz ofertę ze stałą ceną lub zmienną, kształtowaną przez rynek

Oferta ze stałą ceną energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy zabezpiecza biznes przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej na giełdzie. Umożliwia przewidzenia wysokości rachunków za energię.

Rozliczanie w oparciu o aktualne notowania Towarowej Giełdy Energii (RDN).
Cena za energię kształtowana jest przez rynek. Oferta polecana dla firm, w których zużycie energii jest nierównomierne lub nie do końca przewidywalne w czasie. Bilansowanie odbywa się po stronie Sprzedawcy (ryzyko rozbieżności pomiędzy wolumenem energii szacowanym przez odbiorcę a finalnie przez niego zużytym).

Wybierz energię ze źródeł odnawialnych (OZE), dołącz do świadomych przedsiębiorców i przeciwdziałaj takim zagrożeniom jak globalne ocieplenie i ślad węglowy

Polska Grupa Biogazowa i REO gwarantuje w 100% pochodzenie energii OZE. Jesteśmy liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce. Posiadamy własną infrastrukturę umożliwiającą wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu i wiatru.

Zapoznaj się z umową i podpisz
Do umowy powinno być dołączone pełnomocnictwo, na podstawie którego załatwimy wszelkie formalności. W Reo odbywa się to zdalnie. Nasz doradca odpowie zawsze na twoje pytania.

Zmiana sprzedawcy
Nowa oferta będzie obowiązywała dopiero po upływie okresu wypowiedzenia lub końcu umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Tym samym zachowana zostaje ciągłość sprzedaży energii.
W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, wypowiadana jest w imieniu odbiorcy umowa kompleksowa, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, zawierana jest w imieniu odbiorcy umowa z operatorem systemu dystrybucyjnego na czas nieokreślony (nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców).

Rozliczenie z poprzednim sprzedawcą energii elektrycznej
Rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą na podstawie wskazań liczników to ostatni etap procesu. Odczytu stanu liczników dokonuje lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (maksymalnie w ciągu 5 dni od tej daty). 
Wszelkie formalności w imieniu odbiorcy załatwia REO. Odbiorca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu zmiany sprzedawcy. Przy pierwszej zmianie sprzedawcy energii cały proces trwa 21 dni. O statusach zmiany sprzedawcy na bieżąco informujemy naszych klientów.

Rynek energii

Umowa PPA zawierana jest pomiędzy producentem energii elektrycznej a odbiorcą lub sprzedawcą, zazwyczaj w przypadku finansowania budowy lub bieżącego funkcjonowania jednostek wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. 

Ceny Rynku Bilansującego (RB) można sprawdzić na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych- https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/rynek-energii/ceny-i-ilosc-energii-na-rynku-bilansujacym 
Ceny TGE można sprawdzić na stronie Towarowej Giełdy Energii - https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn 

Nie, cena zmienna oznacza, że do rozliczenia kontraktu będzie wykorzystana:

-cena godzinowa (CROsh), obowiązującą na Rynku Bilansującym (RB) [zł/MWh], powiększona o ustaloną marżę, uwzględniającą koszty bilansowania, kosztu zakupu i umorzenia Świadectw Pochodzenia oraz podatek akcyzowy.

lub

-cena godzinową TGE, wg fixing’u I na Rynku Dnia Następnego [zł/MWh], powiększona o ustaloną marżę, uwzględniającą koszty bilansowania, kosztu zakupu i umorzenia Świadectw Pochodzenia oraz podatek akcyzowy.

Rozliczenie na podstawie ww. cen będzie realizowane wg faktycznego godzinowego zużycia (poboru) energii elektrycznej przez odbiorcę.

Rynek Bilansujący (w skrócie RB) jest rynkiem technicznym, na którym dokonuje się zbilansowania produkcji i zapotrzebowania oraz zapewnia się fizyczną realizację zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii.
Podmiotem, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie RB są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (w skrócie PSE), które pełnią funkcję Operatora Systemu Przesyłowego na terenie Polski.
Cena energii elektrycznej na Rynku Bilansującym jest kształtowana na podstawie ofert producentów energii oraz dużych odbiorców.
Rozróżniamy:
•    cenę rozliczeniową odchylenia sprzedaży CROs – jest to cena energii elektrycznej kupowanej od PSE na RB
•    cenę rozliczeniową odchylenia zakupu CROz – jest to cena energii elektryczna sprzedawanej do PSE na RB

Ukształtowane ceny są cenami godzinowymi, oznacza to, że cena energii elektrycznej kształtuje się osobno w każdej godzinie w ciągu doby. Z łatwością można sprawdzić ceny na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych- https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/rynek-energii/ceny-i-ilosc-energii-na-rynku-bilansujacym 
Ceny energii elektrycznej są ustalane w oparciu o CROs - cenę rozliczeniową odchylenia sprzedaży, obowiązująca na Rynku Bilansującym (RB) w godzinie h [zł/MWh], rozliczaną wg faktycznego zużycia godzinowego powiększoną o opłatę stałą, która uwzględnia koszt zakupu i umorzenia Świadectw Pochodzenia, podatek akcyzowy oraz marżę. 

Rynek Dnia Następnego (w skrócie RDN) jest to jeden z rynków funkcjonujących w ramach Towarowej Giełdy Energii (w skrócie TGE). Głównym produktem, którym handluje się na RDN jest fizyczna dostawa energii elektrycznej w dniu następnym. Handel odbywa się głównie pomiędzy wytwórcami energii elektrycznej oraz spółkami obrotu lub dużymi odbiorcami. 
Na RDN istnieje możliwość handlu nie tylko na rynku w Polsce ale także na rynku międzynarodowym. Fixing I odnosi się do rynku polskiego, a fixing II do rynku międzynarodowego.
Jak sama nazwa wskazuje oferty kupna oraz sprzedaży trafiające na RDN składane są na jeden dzień przed fizyczną dostawą energii elektrycznej. Notowania, czyli ustalanie cen na RDN wg. Fixing’u I następuję pomiędzy godziną 8:00, a 10:30 od poniedziałku do niedzieli, a finalne ceny publikowane są wraz z końcem notowania o godzinie 10:30. Oznacza to, że w poniedziałek o godzinie 10:30 ukazują się ceny obowiązujące we wtorek itd. Cena ustalana jest na podstawie ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej.

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty realizacji przyjętej Oferty wynikające z różnicy pomiędzy wytwarzaniem energii elektrycznej w danej Instalacji OZE, a zużyciem energii elektrycznej przez danego Odbiorcę, w danym okresie.

 

Zielona energia to potoczna nazwa energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Do potwierdzenia źródła energii wykorzystuje się gwarancje pochodzenia. Nie dają one jednak pewności, że energia kupiona przez sprzedawcę na giełdzie w danym momecie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość sprzedawców nie posiada własnych instalacji wytwórczych i zakupuje energię na giełdzie, potwierdzając jej pochodzenie odowiednią gwarancją. Chcąc mieć pewność, że zakupiona energia pochodzi ze źródeł odnawialnych warto podpisać umowę ze sprzedawcą, który posiada własną infrastrukturę wytwórczą lub który odkupuje zieloną energię bezpośrednio od jej wytwórców.

Tak. Zmiana sprzedawcy jest procedurą bezpłatną. Procedury są uproszczone i ograniczają się do przekazania pełnomocnictwa nowemu dostawcy, który załatwia za nas formalności. Czas trwania całego procesu to 21 dni.

Sprzedawca to podmiot odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej, który korzysta z infrastruktury operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Sprzedawcę energii możesz zmienić.

Dostawcą energii elektrycznej jest operator systemu dystrybucyjnego (OSD).

Cena jest ważnym czynnikiem wyboru sprzedawcy, ale warto postawić na zieloną energię. Świadomość ekologiczna powinna być ważnym elementem procesu decyzyjnego związanego z ze zmianą sprzedawcy energii. Wybór Reo.pl i Polskiej Grupy Biogazowej, które inwestują w infrastrukturę do produkcji energii z OZE, oznacza wsparcie dla działań proekologicznych.

Taryfa określa sposób rozliczenia energii elektrycznej ze sprzedawcą. Warto przeanalizować dotychczasowe zużycie i wybrać pasującą do specyfiki prowadzonej działalności.

A – taryfa dla największych odbiorców energii, zasilanych z sieci wysokiego napięcia (huty, kopalnie, duże zakłady przemysłowe)

B – taryfa dla firm produkcyjnych, dużych gospodarstw rolnych, zasilanych napięciem średnim.

C – taryfa dla średnich i małych firm, zasilanych niskim napięciem.

G – taryfa dla gospodarstw domowych niezależna od poziomu napięcia.

Pierwsza cyfra określa moc umowną.

1 – oznacza moc do 40 kW a 2 – moc powyżej 40 kW. Druga cyfra określa liczbę stref czasowych – np. określone dni lub godziny, dla których są ustalone odrębne ceny energii (np.: C21 – rozliczenie jednostrefowe, całodobowe, B22 – rozliczenie w dwóch strefach godzinowych - szczytowej i pozaszczytowej).

Dla klientów w taryfie B i C ceny są negocjowane indywidualnie, uwzględniają profil i charakterystykę odbiorcy (na podstawie dotychczasowego zużycia).

Klienci indywidualni z taryfą G kupują energię po cenach regulowanych, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przygotuj faktury z ostatniego roku
Porównaj zużycie w okresie letnim i zimowym. Sprawdź jak wygląda pobór mocy w ciągu doby i w tygodniu.

Wybierz ofertę ze stałą ceną lub zmienną, kształtowaną przez rynek

Oferta ze stałą ceną energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy zabezpiecza biznes przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej na giełdzie. Umożliwia przewidzenia wysokości rachunków za energię.

Rozliczanie w oparciu o aktualne notowania Towarowej Giełdy Energii (RDN).
Cena za energię kształtowana jest przez rynek. Oferta polecana dla firm, w których zużycie energii jest nierównomierne lub nie do końca przewidywalne w czasie. Bilansowanie odbywa się po stronie Sprzedawcy (ryzyko rozbieżności pomiędzy wolumenem energii szacowanym przez odbiorcę a finalnie przez niego zużytym).

Wybierz energię ze źródeł odnawialnych (OZE), dołącz do świadomych przedsiębiorców i przeciwdziałaj takim zagrożeniom jak globalne ocieplenie i ślad węglowy

Polska Grupa Biogazowa i REO gwarantuje w 100% pochodzenie energii OZE. Jesteśmy liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce. Posiadamy własną infrastrukturę umożliwiającą wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu i wiatru.

Zapoznaj się z umową i podpisz
Do umowy powinno być dołączone pełnomocnictwo, na podstawie którego załatwimy wszelkie formalności. W Reo odbywa się to zdalnie. Nasz doradca odpowie zawsze na twoje pytania.

Zmiana sprzedawcy
Nowa oferta będzie obowiązywała dopiero po upływie okresu wypowiedzenia lub końcu umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Tym samym zachowana zostaje ciągłość sprzedaży energii.
W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, wypowiadana jest w imieniu odbiorcy umowa kompleksowa, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, zawierana jest w imieniu odbiorcy umowa z operatorem systemu dystrybucyjnego na czas nieokreślony (nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców).

Rozliczenie z poprzednim sprzedawcą energii elektrycznej
Rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą na podstawie wskazań liczników to ostatni etap procesu. Odczytu stanu liczników dokonuje lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (maksymalnie w ciągu 5 dni od tej daty). 
Wszelkie formalności w imieniu odbiorcy załatwia REO. Odbiorca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu zmiany sprzedawcy. Przy pierwszej zmianie sprzedawcy energii cały proces trwa 21 dni. O statusach zmiany sprzedawcy na bieżąco informujemy naszych klientów.

Będziesz otrzymywał dwie faktury: za sprzedaż energii elektrycznej od Reo.pl i za usługi dystrybucyjne od lokalnego OSD. 

Reo.pl podstawowo proponuje dwa warianty ofert dla firm:

• Wariant I

Rozliczanie w oparciu o aktualne notowania Towarowej Giełdy Energii (RDN). Cena za energię kształtowana jest przez uczestników rynku energii. Oferta polecana dla firm, w których zużycie energii jest nierównomierne lub nie do końca przewidywalne w czasie. Bilansowanie odbywa się po stronie Sprzedawcy (ryzyko rozbieżności pomiędzy wolumenem energii szacowanym przez odbiorcę a finalnie przez niego zużytym).

• Wariant II

Stała cena energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy zabezpiecza biznes przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej na giełdzie. Umożliwia przewidzenia wysokości rachunków za energię.

Opłata kogeneracyjna jest to część opłaty dystrybucyjnej i niezwiązana jest ona z zakupem energii elektrycznej. Środki te są przeznaczane na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji.

Zielona energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, biomasa lub słońce. Przy produkcji energii nie ma emisji spalin, dwutlenku węgla i innych odpadów, zatem jest przyjazna dla środowiska.Polska Grupa Biogazowa i Reo.pl gwarantuje w 100% pochodzenie energii OZE. Jesteśmy liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce. Posiadamy własną infrastrukturę umożliwiającą wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu i wiatru.

Gwarancje pochodzenia mają na celu udowodnienie i zagwarantowanie energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Informują odbiorcę o typie instalacji wykorzystanej do produkcji, źródle energii (woda, wiatr, biomasa, słońce).

Gwarancje pochodzenia mogą być odsprzedawane przez wytwórcę. Mogą one być również przedmiotem handlu transgranicznego. Państwa stosujące gwarancje prowadzą ich rejestry.

Obecny sposób wydawania gwarancji budzi wiele zastrzeżeń. Przepisy pozwalają na wirtualny zakup zielonej energii elektrycznej, tzn. oddzielonej od rzeczywistego produktu fizycznego. Sprzedawca ekologicznej energii może pozyskać swoją energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych i za pomocą zakupionych gwarancji pochodzenia sprawi, że będzie ona zielona.

Dobrym rozwiązaniem jest zakup energii od sprzedawcy, który posiada własne instalacje wytwórcze lub ma podpisane umowy na odkup energii OZE z wytwórcami i posiada odpowiedni wolumen energii na pokrycie naszego zapotrzebowania.

Rynek Energii Odnawialnej – Reo.pl to ekspert w dziedzinie obrotu energią elektryczną, pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki Polska Grupa Biogazowa i Enerco, produkujące zieloną energię w oparciu o własne biogazownie, farmy PV i instalacje wiatrowe. Działamy na rynku polskim od 2007 roku. 

Polska Grupa Biogazowa jest liderem w produkcji energii odnawialnej z biogazu w Polsce oraz dostawcą na rynki międzynarodowe innowacyjnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne, wspierające produkcję zielonej energii.

Energię dostarczy ci sprzedawca rezerwowy. Sprzedażą rezerwową jest sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

Sprzedawca rezerwowy jest to sprzedawca, który posiada umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest odbiorca i posiada on opublikowany cennik sprzedaży rezerwowej. Jeżeli stracisz swojego sprzedawcę automatycznie sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sprzedawcy rezerwowego. Należy jednak pamiętać o wysokich cenach energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej, nie jest bowiem nigdzie uregulowana ich wysokość. Stąd też ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są kilkukrotnie wyższe, niż przy zwykłej sprzedaży energii. Ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są publikowane przez sprzedawców rezerwowych na ich stronach internetowych. 

Awarię sieci należy zgłosić pod numerem alarmowym 991. Bezpłatny numer telefonu Pogotowia Energetycznego do zgłaszania awarii zasilania działa całą dobę, 365 dni w roku, dla wszystkich mieszkańców Polski – bez względu na teren działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Za niedostarczenie energii nigdy nie odpowiada sprzedawca, a dystrybutor.

Na platformie Reo.pl sprzedajemy tylko zieloną energię, która pochodzi od wytwórców, którzy posiadają własne instalacje OZE.

Energia elektryczna jest sprzedawana za pośrednictwem Reo.pl z gwarancjami pochodzenia OZE. To dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii.

Reo posiada również własny znak jakości i 100% gwarancji pochodzenia energii OZE, który udostępnia swoim klientom.

Opłata mocowa jest to część opłaty dystrybucyjnej i niezwiązana jest ona z zakupem energii elektrycznej. Środki te są przeznaczane na utrzymanie i rozwój mocy wytwórczych w sieci energetycznej. O wysokości opłaty mocowej decyduje Urząd Regulacji Energetyki. Do 30 września każdego roku ogłaszane zostają stawki na kolejny rok kalendarzowy.